Geld gestolen bij inbraak

In de Postweg in Tildonk werd tijdens de overgang van oud naar nieuw een inbraak vastgesteld in een woning. De inbrekers wisten via een zijdeur de woning te betreden. Zij konden een kleine som geld meenemen. Een buurtonderzoek leverde geen nuttige info inzake de mogelijke dader(s) op. (ADPW)