Groot verkeersonderzoek

Slot

Uit ons Groot Verkeersonderzoek op HLN.be blijkt dat in uw regio 44% van de ouders hun kind(eren) met een bang hart naar school ziet vertrekken. Dat is het grootste cijfer voor onze provincie. 37% vindt de route van thuis naar de klas onveilig en 7% zelfs zéér onveilig. Amper de helft van de ouders (49%) maakt zich iets minder zorgen, maar pleit wel voor dringende aanpassingswerken. Onze reporters trokken naar de meest opvallende 'zwarte punten' in uw regio. Ze spraken met deskundigen, politici en schooldirecties en wilden weten wanneer er een oplossing komt.