Groen offert kartel met sp.a op

VERWIKKELINGEN ROND HILDE CLAES DRIJVEN PARTNERS UIT ELKAAR

De malaise rond burgemeester Hilde Claes (sp.a) heeft gisteravond geleid tot een eerste (voorlopige) scheiding. Groen offerde tijdelijk het kartel met de socialisten op. De breuk kwam er na een beschuldiging van belangenvermenging op het kabinet van de burgemeester én een openlijke ruzie tussen Claes, schepen Valerie Del Re en lokaal partijvoorzitter Rob Beenders.

Is dit het einde voor burgemeester Claes of niet? Met die vraag ging Hasselt gisteren de nacht in. Nadat ze eerder deze week al onder vuur kwam te liggen door de bordenrel voor haar feest 'Zondag met Hilde', barstte gisteren een nieuwe bom. Claes werd beticht van belangenvermenging, nadat ze een opdracht had toegewezen aan een communicatiebureau waar de echtgenoot van haar kabinetschef aan verbonden is. Claes ontkende elke aantijging, maar sprak in een adem over een beschadigingsoperatie door haar eigen partij. Volgens haar lag lokaal voorzitter en Vlaams parlementslid Rob Beenders samen met schepen Valerie Del Re aan de basis ervan. Prompt ontspon zich een openlijke ruzie binnen de partij. Om uit de impasse te raken - en te beslissen over hoe het met alle betrokkenen verder moet - werd er om 18.30 uur een crisisoverleg georganiseerd met partijvoorzitter John Crombez en Peter Vanvelthoven.

"On hold"

Of er al dan niet koppen zouden rollen, was bij het ter perse gaan nog niet bekend. Een geplande vergadering met alle sp.a-leden werd in allerijl geannuleerd, omdat de vergadering met de partijtoppers uitliep. Maar een breuk viel er wél. Groen blies 's middags al het kartel met sp.a tijdelijk op. Een grote verrassing was dat niet. Er waren namelijk al langer wrijvingen tussen beide partners.

"Gemakkelijk is deze beslissing niet", zegt schepen Joost Venken (Groen). "Maar als partij keken we met verbijstering naar de verklaringen van de burgemeester. We ervaarden een discrepantie tussen wat de burgemeester over het dossier inzake de aanbesteding zei en de verklaringen die op het schepencollege daarover gegeven zijn.. In een kartel heb je vertrouwen in elkaar en dat staat nu onder druk. Groen Hasselt wilde altijd een progressief en groen beleid in de Limburgse hoofdstad. Het kartel 'Helemaal Hasselt' is dan ook opgericht om dit te bereiken. Met de huidige gang van zaken is dit echter niet mogelijk. Groen Hasselt zet het kartel dan ook on hold en neemt intussen afstand van de lokale sp.a."

Hoewel beide partners voorlopig uit elkaar gaan, betekent dit niet het einde van de coalitie. "Daar gaat het nu niet over", aldus Venken. Vast staat wel dat de partij vandaag antwoorden zal eisen tijdens het schepencollege.

Strijd tussen ego's

De andere partijen, coalitiepartner CD&V op kop, wisten ook niet wat ze gisteren allemaal hoorden en zagen.

"Ook wij zijn verbijsterd over deze afwikkeling", zegt CD&V-fractieleider Ivo Belet. "Wij verwachten dat voor de start van het schepencollege deze ochtend orde op zaken is gesteld. Voor ons kunnen we alvast niet zomaar overgaan tot de orde van de dag. Er zijn voorwaarden en bijsturingen nodig. Als dat niet gebeurt, zullen we zelf dingen moeten beslissen."

Open Vld is alvast niet verbaasd over de interne broederstrijd. "Het is al lang een publiek geheim dat er een strijd woedt tussen ego's binnen de Hasseltse sp.a. Dat wordt nu gewoon voor de hele buitenwereld pijnlijk duidelijk. Ik stel me de vraag of je na zo'n interne rel nog vrolijk met elkaar kan samenwerken. Voor ons moet er snel een onafhankelijk onderzoek komen door de stadssecretaris, om deze zaak uit te klaren", zegt Luk Delbrouck.

Hij schaart zich op die manier deels achter het standpunt van mede-oppositiepartij N-VA. Daar pleitte fractieleider Steven Vandeput eerder al voor de oprichting van een deontologische commissie.

Over de ruzies van gisteren kon hij kort zijn. "Dit is weinig respectvol en spijtig voor de Hasselaren", aldus Vandeput.

Burgemeester Hilde Claes komt aan op het crisisoverleg.
Borgerhoff Burgemeester Hilde Claes komt aan op het crisisoverleg.
Borgerhoff
BELGA
Mine Dalemans
Borgerhoff
Borgerhoff