Groen luistert naar burger

Oppositiepartij Groen start met burgerparticipatie. "Veel te lang is politiek beperkt gebleven tot de politieke partijen, terwijl je in de straat of op café zo veel mensen hoort met goede ideeën. Daar moeten we iets mee doen", vindt gemeenteraadslid Dirk Vos (Groen). "Daarom starten we een project burgerparticipatie. We willen positief en verbindend werken. Niet iedereen heeft interesse in politiek, maar men wil vaak wel bijdragen aan de toekomst van Nazareth. Het project begint met een enquête waarin we inwoners vragen om hun ideeën of visie te geven over beleidsdomeinen. Daarna brengen we mensen die dit wensen, samen om de ideeën verder uit te werken. Dit project staat open voor iedereen. We hanteren bewust ook geen leeftijdsgrenzen." Je vindt de enquête op de Facebookpagina van Groen Nazareth : @groennazareth (GRG)