Groen blijft tracé steunen

Groen blijft zich achter Ringland scharen. "Als ik de studie bekijk, valt me op dat er bijzonder zware kritiek instaat op de plannen van de Vlaamse regering. Zo blijkt dat de R11 bis geen meerwaarde biedt. Het lijkt dan ook beter om dat project te stoppen. Daarnaast blijkt dat de A102 heel slecht werkt in combinatie met het BAM-tracé. Dit is een belangrijke reden om de nieuwe Scheldeverbinding naar het noorden op te schuiven. Zo'n haventracé heeft als bijkomend belangrijk voordeel dat het een volledige overkapping mogelijk maakt, omdat de aansluiting van de Ring met de nieuwe autostrade niet midden in de stad moet gebeuren. De Hollandse knoop aan Borgerhout is dan niet meer nodig", zegt voorzitter Wouter Van Besien. (NBA)

Wouter Van Besien.
Photo News Wouter Van Besien.