Infoavonden over forse uitbreiding natuurgebied Graafweide Schupleer

Minister Koen Van den Heuvel met Grobbendonks gemeenteraadslid Els Beullens in het natuurgebied Graafweide Schupleer, op de grens van Grobbendonk en Vorselaar.
Peter Vanderveken Minister Koen Van den Heuvel met Grobbendonks gemeenteraadslid Els Beullens in het natuurgebied Graafweide Schupleer, op de grens van Grobbendonk en Vorselaar.
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseert in Grobbendonk en Vorselaar infoavonden over de herbestemming van natuurgebied Graafweide Schupleer, dat zich op de grens van beide gemeenten bevindt.

Op 16 april vorig jaar keurde minister Koen Van den Heuvel het Natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer. Het natuurgebied wordt dankzij herbestemming uitgebreid met 100 hectare. Van den Heuvel maakt 5 miljoen vrij voor de inrichting  van de natuur én het landbouwbeleid in het prachtige gebied aan de vallei van de Kleine Nete en de Aa. Wat dit juist betekent voor beide gemeenten en zijn inwoners, waarom het project opgestart wordt en wat men de komende jaren mag verwachten wordt tijdens twee infoavonden duidelijk gemaakt.

Klimaatopwarming

Het gaat om een ambitieus samenwerkingsverband tussen onder meer de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen en de gemeenten om de vallei van de Kleine Nete klaar te maken voor  klimaatverandering. Andere prioriteiten zijn voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschapskwaliteit. “Europees beschermde soorten zoals de kleine modderkruiper, rivierdonderpad, beek- en rivierprik zullen er hun thuis maken. Daarvoor worden verschillende biotopen hersteld of uitgebreid om samen een nat kerngebied van 150 hectare te vormen”, zegt Van den Heuvel.

De infoavond in Grobbendonk vindt plaats op donderdag 13 februari om 20 uur in de grote zaal van De Volle Vaart. In Vorselaar kan men een week later, op donderdag 20 februari voor dezelfde informatie terecht in het gemeentehuis, eveneens om 20 uur. Inschrijven voor de infoavond is niet verplicht, maar is wel handig voor de organisatie. Dat kan via hoy-ming.to@vlm.be tegen 6 februari.

.