CD&V: "Gemeenten moeten samenwerken voor onderhoud wegen rond industriezone"

De wegen rond industriegebied Wolfstee en Klein Gent zijn verouderd.
Foto Peter Vanderveken De wegen rond industriegebied Wolfstee en Klein Gent zijn verouderd.

De Herentalse CD&V is bezorgd om het uitblijven van een samenwerking tussen Herentals, Herenthout en Grobbendonk op het industrieterrein Wolfstee en Klein Gent, vooral wat betreft de herstellingswerken van de wegen rond de zone.


Het onderhoud van de vaak flink verouderde wegen rond de industriezone gebeurt momenteel door elke gemeente afzonderlijk op het eigen grondgebied. CD&V-fractieleider Patrik De Cat stelde eerder al de vraag op de gemeenteraad of een samenwerking mogelijk was.


"De timing van de herstellingen wordt door de verschillende gemeenten niet op mekaar afgestemd, wat voor extra hinder zorgt", zei hij in 2016. Het stadsbestuur startte daarna een intergemeentelijke samenwerking op, gecoördineerd door IOK. Zij zouden ook een inventaris maken van de uit te voeren werken. De Cat vraagt zich af of daar nog wel iets aan gedaan werd.


"IOK heeft al het nodige gedaan om deze samenwerking op te starten", zegt burgemeester Jan Bertels. "Door een administratief probleem bij de gemeente Grobbendonk is de ondertekening van de overeenkomst nog niet gebeurd. Ik heb recent contact gehad met mijn collega-burgemeester, die beloofde om het dossier terug op gang te brengen. Daarna zal IOK de samenwerking activeren. We zullen ervoor zorgen dat dat ook echt gebeurt." (MVBO)