Voormalige schepen op 2 april voor rechter op verdenking van zedenfeiten

Lukas Stallaerts
Voormalig schepen Kevin Vleminckx zal zich op 2 april voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Hij wordt beticht van zedenfeiten met minderjarigen. Het proces werd al meermaals uitgesteld maar uiteindelijk werd nu toch een datum vastgesteld.

Kevin Vleminckx uit Grimbergen, voormalig schepen van financiën, economie en feestelijkheden voor Open VLD, wordt ervan verdacht dat hij minderjarige jongens dronken zou hebben gevoerd en daarop zou geprobeerd hebben hen te overhalen tot seksuele handelingen. Vleminckx heeft de aantijging steeds ontkend. Het onderzoek naar de feiten ging eind 2016 van start met een klacht bij het parket Halle-Vilvoorde. Daarin was sprake van een 16- of 17-jarige jongeman die door de toenmalige Open Vld-schepen van Financiën, Lokale Economie, Nieuwe Media en Feesten seksueel zou geïntimideerd zijn. In februari 2017 werd het onderzoek naar buiten gebracht door een anonieme brief aan de media. Schepen Vleminckx stelde toen zelf en via zijn toenmalige advocate dat hij niets strafbaars had gedaan en niemand geïntimideerd had.

Het verdere onderzoek bracht evenwel aan het licht dat er meer dan één slachtoffer zou zijn. De toenmalige schepen zou verschillende jonge mannen dronken gevoerd hebben en vervolgens geprobeerd hebben hen aan te zetten tot seksuele gunsten, zelfs tegen betaling. Eén van die slachtoffers zou hij midden in de nacht zelfs meegenomen hebben naar het gemeentehuis. In de loop van het onderzoek onderging Vleminckx ook een test met de leugendetector maar die zou in zijn nadeel zijn uitgedraaid. In augustus 2017 verliet hij de Grimbergse Open VLD-fractie na interne strubbelingen en zetelde verder in de gemeenteraad als onafhankelijke. In de huidige coalitie is hij geen gemeenteraadslid meer.