Vernieuwing protesteert tegen parkeerbeleid

Vernieuwing voert actie in het centrum van Strombeek.
Foto Dieter Nijs Vernieuwing voert actie in het centrum van Strombeek.

De partij Vernieuwing heeft gisterenmiddag aan de kerk van Strombeek-Bever een ludieke actie gehouden tegen het in hun ogen gebrekkige mobiliteits- en parkeerbeleid. "De plannen die momenteel in uitvoering zijn voor het Sint-Amandsplein en de Sint-Amandsstraat zijn nefast voor de bereikbaarheid van Strombeek", legt Bart Laeremans uit. "Op het plein zelf verdwijnen er 37 van de 93 parkeerplaatsen. Er blijft enkel nog een parkeerzone over langs de kant van de Pastorijstraat."


Een ondergrondse parking op het Gemeenteplein mag dan nu het streefdoel zijn van de gemeente, volgens Vernieuwing staat men nog nergens met de concrete plannen. "De gesprekken met private partners om die ondergrondse parking te realiseren, zijn nog lang niet aangevat. Wat er voor zorgt dat we nog voor een lange tijd met een immens parkeerprobleem blijven zitten. Hoe dan ook zal die parking aan het CC geen soelaas bieden voor het Sint-Amandsplein. De parkeervraag in die buurt zal immers nog groeien: de vrije school breidt uit en er komen 48 appartementen op de Kloosterweide achter de school, zonder dat er bijkomende bovengrondse parkeerruimte wordt gerealiseerd voor bezoekers. De maatregelen die men nu genomen heeft, zijn veel te drastisch, en zijn ook nefast voor de handelaars. Zij moeten door de volgende coalitie grondig worden aangepast." (DBS)