Verboden Frans te oefenen in Ter Borre

OCMW BANT ANDERSTALIGE PRAATGROEPEN UIT DIENSTENCENTRUM

Anderstalige praatgroepen zijn niet meer welkom in dienstencentrum Ter Borre. "Dit behoort niet tot onze kerntaken", motiveert de OCMW-raad. De taalrel ontstond toen een raadslid plots aanstoot nam aan de maandelijkse bijeenkomsten van een twaalftal (Vlaamse) mannen en vrouwen die met conversatielessen hun Frans wat op peil wilden houden.

Het OCMW-dienstencentrum Ter Borre is het middelpunt van een ouderwetse taalrel, de zoveelste in de rand rond Brussel. Een twaalftal Vlaamse mannen en vrouwen, veelal gepensioneerden, kwamen tot nu toe maandelijks samen in Ter Borre om met een vrijwillige begeleider hun Frans wat te onderhouden. Tijdens een OCMW-vergadering in juni kwam de Franse conversatietafel plots ter ore van een raadslid. Kort daarop kregen de organisatoren een mail dat de conversatietafel niet meer in Ter Borre mocht plaatsvinden.


OCMW-voorzitter Trui Olbrechts nam toen enigszins afstand van de heisa, omdat er volgens haar nog geen 'officiële beslissing' was. Die is er nu echter wel. "Anderstalige praatgroepen organiseren, bijvoorbeeld om Frans of Engels te leren en te onderhouden, behoort niet tot de kerntaken van het OCMW", kadert Olbrechts de definitieve beslissing. "Café Combinne, waarbij Nederlands geleerd en geoefend kan worden, is wel nog welkom, want het draagt bij tot de integratie en kan het vinden van werk versnellen. Daarbij komt nog dat het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) een ruim cursusaanbod van verschillende talen organiseert in Strombeek. Het CVO biedt al verschillende jaren ook in Ter Borre een aantal taalcursussen aan. Daarom lijkt een bijkomend aanbod voor ons niet nodig."


De Kennisbeurs Grimbergen, organisator van de taalklas, betreurt de beslissing. "Natuurlijk zijn die taalconversaties, als dusdanig, geen 'kerntaak' van het OCMW", reageert voorzitter Edwin Van Geert. "Wij vragen dan ook niet dat zij die organiseren. Ze alleen toelaten in Ter Borre volstaat. Maar wij hebben zelfs niet de mogelijkheid gekregen om onze motivatie toe te lichten."

Vereenzaming tegengaan

De systematische verwijzing naar het CVO snijdt volgens Van Geert ook geen hout. "Het CVO biedt betalende taalcursussen aan waarbij de studenten telkens naar een bepaald niveau toe werken. Bij ons gaat het om een losse babbel met het doel om de taal - van welk niveau dan ook - enigszins te onderhouden. Bovendien is het sociaal contact tussen onze leden even belangrijk als de eigenlijk conversatie. Het tegengaan van de vereenzaming van senioren, laat dat nu net wél een kerntaak van het OCMW zijn. We vinden het vreemd dat wat jaren mogelijk geweest is in Ter Borre nu plots niet meer kan of mag. Wij vragen ons af of 14 oktober 2018 (de gemeenteraadsverkiezingen red.) misschien al zijn schaduw vooruitwerpt..."