Vanaf maandag hinder op Wolvertemsesteenweg

De werken op de Wolvertemsesteenweg beginnen maandag.
Foto Lukas De werken op de Wolvertemsesteenweg beginnen maandag.
Automobilisten in Grimbergen mogen zich opmaken voor opnieuw ettelijke maanden verkeershinder.

Op 10 september starten de nutsmaatschappijen namelijk met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen voor aardgas, elektriciteit en telecom aan de pare zijde van de Wolvertemsesteenweg. Ze verwachten hiermee midden oktober klaar te zijn. Aan de onpare zijde voeren ze dezelfde werken uit van midden november tot zeker midden december. Deze timing kan nog wijzigen afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werken zal het verkeer op de Wolvertemsesteenweg enkel richting Vilvoorde kunnen rijden. Er is een wegomleiding voorzien via de Spaanse Lindebaan (uitgezonderd zwaar verkeer) en de Brusselsesteenweg. Er wordt gewerkt in zones van 70 meter zodat parkeren in de rest van de werfzone mogelijk blijft. Ook de bussen van De Lijn worden tijdens de werken omgeleid. Na de aanleg worden alle huizen in de werfzone aangesloten op de nieuwe leidingen. De betrokken bewoners worden hierover door de nutsmaatschappijen geïnformeerd. Het realiseren van de huisaansluitingen zal tot februari 2019 duren. De eigenlijke herinrichting van de N211 is ten vroegste voorzien vanaf maart. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal hieromtrent begin 2019 nog een infomoment organiseren. (DBS)