Uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos start maandag

Het bufferbekken voor de Maalbeek wordt met 10.000m³ uitgebreid.
Lukas Het bufferbekken voor de Maalbeek wordt met 10.000m³ uitgebreid.
De provincie start maandag met de werken om het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen uit te breiden met 10.000 kubieke meter . Met de extra buffercapaciteit worden de terugkerende problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek aangepakt.

Bij hevige of langdurige regen treden de waterlopen geregeld buiten hun oevers. Vooral het gebied tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft dan af te rekenen met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek.

In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant de gecontroleerde overstromingsgebieden ‘Nekkerbos’ in Grimbergen -met een buffercapaciteit van 45.000 kubieke meter- en ‘Beverbos’ in Wemmel -met een buffercapaciteit van 10.000 kubieke meter- aan.

“Ondanks deze gebieden blijft de Maalbeek voor wateroverlast zorgen”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstaat de bestaande overstromingsgebied niet. Om de kans op wateroverlast verder te beperken, gaan we de buffercapaciteit van het ‘Nekkerbos’ uitbreiden.”

Om dat te realiseren, wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en wordt het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied. Met dit project wordt een extra buffercapaciteit van 10.000 kubieke meter gecreëerd en blijft het ecologisch meest waardevolle gebied van de Nekkerwei stroomafwaarts het overstromingsgebied volledig gevrijwaard.

Roostbaan

De uit te voeren werken omvatten het afgraven van het gedeelte van de bestaande langs- en dwarsdijk, gelegen op de linkeroever van de Maalbeek, en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan. Nadien zal de gemeente de Roostbaan begin 2019 heraanleggen waarbij er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zal worden.

De uitbreiding van het overstromingsgebied Nekkerbos werd toegewezen voor het bedrag van 143.381,98 euro. De kostprijs voor aankoop van gronden bedraagt 12.300 euro. De werken zijn vermoedelijk afgerond tegen eind dit jaar.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.