Stuurgroep werkt aan herdenking einde Eerste Wereldoorlog

Na de evocatie waarmee drie jaar geleden de gebeurtenissen van het begin van WOI in Beigem werd herdacht, is de stuurgroep alweer bezig met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Deze 'Beigem Belicht' wordt georganiseerd op 29 en 30 september 2018. Het wordt een totaal andere herdenking maar ook deze keer zijn enthousiaste medewerkers nodig. (DBS)