Problemen bij vredegerecht opgelost

De problemen door de samensmelting van de vredegerechten van Grimbergen en Meise op 1 juni zijn opgelost.

Advocaat Patrick Mensalt trok vorige maand aan de alarmbel over het gerechtelijk 'vacuüm' dat daardoor ontstond. "Niemand weet van iets", kloeg Mensalt aan. "'Om organisatorische redenen is het niet mogelijk om een rechtsdag te bepalen na 1 juni', krijgen we steevast te horen bij de vrederechter. Hij kan de rol van Meise naar eigen zeggen niet officieel beladen. Dat leidt tot een onaanvaardbare situatie. Je moet cliënten in het ongewisse laten over wanneer hun geschil opgelost zal raken. Ik heb een vijftal dergelijke zaken lopen."


Kort na de noodkreet van Mensalt kwam er echter wel schot in de zaak. "Volgens de minister was er 'geen probleem' maar er werd kort nadien wel meteen een systeem ontwikkeld waarbij de vrederechter toch zittingsdagen op de rol in Meise - waar er momenteel geen vaste vrederechter is - kon plaatsen. Dat is intussen gebeurd voor twee van mijn zaken. Alles werkt dus intussen zoals het moet."


(DBS)