Modderstromen lijken nieuwe trend

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN GRIMBERGEN

Ondanks heel wat ingrepen, Aquafinwerken, collectors, en andere bufferbekkens was het in mei toch weer 'prijs' op een aantal plaatsen. Vooral modderstromen lijken de nieuwe trend te gaan worden. Is al het mogelijke nu gedaan?

"We zitten alleszins goed op schema", zegt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld). "Wat de Tangebeekvallei betreft hebben we vanaf Strombeek-Bever tot in het Molenveld op verschillende plaatsen bufferbekkens en buffering in de leidingen voorzien. Op het Gemeenteplein komt eveneens nog een bufferbekken. Het bekken in Beigem is functioneel en dat van de Daalstraat zal in de toekomst ook meer regenwater kunnen opvangen. In het centrum zijn nog een aantal 'gevoelige' plaatsen. Om dat op te lossen komt er in de Maalbeekvallei een bijkomend bufferbekken van 10.000m3. Ook in de Roostbaan komt een bijkomende riolering. Wat de modderstromen betreft zijn voor een groot deel van deze mankementen ontwerpers aangeduid. Voor de andere maken we samen met de provincie erosieplannen op."

"Er werden al heel wat noodzakelijke ingrepen gedaan maar er is meer nodig", zegt lijsttrekker Eddie Boelens (Groen). "Een beter onderhoud van de beken, een verbod op bouwen en verharden in overstromingsgevoelig gebied, voortuinen moeten minstens voor de helft groen blijven en terrassen, bijgebouwen en andere verhardingen in achterliggende tuinen dienen beperkt te worden."

"Overtredingen waarbij bijvoorbeeld voortuinen zonder vergunning verhard worden dienen beboet te worden en de oorspronkelijke situatie moet hersteld worden. Daarom heeft de dienst Ruimtelijke Ordening nood aan iemand die het naleven van bouwvergunningen controleert."

Bij nieuwe bouwaanvragen moeten bouwers volgens de bestaande regelgeving regenputten voorzien. "Er is ook toezicht nodig op het effectief gebruik van dat regenwater. Om modderstromen en erosie verder in te dijken moet je dan weer afspraken maken met de land- en tuinbouwers."

Geen oplossing Noodbeekstraat

"Na vele jaren getreuzel zijn een aantal belangrijke werken in voorbereiding", stelt lijsttrekker Bart Laeremans van oppositiepartij Vernieuwing vast. "We betreuren evenwel dat van de grote werken aan de Brusselsesteenweg geen gebruik is gemaakt om de doorgang van de Bruinborrebeek te verbeteren. Ook is er nog altijd geen oplossing gekomen voor de overstromingszone aan de Noodbeekstraat. Het grachtenstelsel in die omgeving moet verbreed worden en op het laagste punt willen we een opgehoogde weide opnieuw laten afgraven en omvormen tot overstromingszone. Wij vinden het belangrijker dat woningen droog blijven dan dat enkele schapen droge poten hebben."

"In Strombeek-Bever hangt de waterproblematiek samen met het gebrekkige rioleringsstelsel dat niet is aangepast aan het toegenomen aantal woningen. Bij plotse en intens regenval kunnen veel riolen de toevloed niet slikken, waardoor talloze kelders overstromen met zwaar vervuild water. Voor Strombeek-Bever moet een ambitieus rioolplan moet worden opgesteld."

"Een totaalplan dringt zich op", zegt lijsttrekker Philip Roosen (N-VA). "Zo moeten strikte voorwaarden opgelegd worden aan bouwprojecten, bepaalde stedenbouwkundige projecten geweigerd worden en dienen woon- en industriegebieden herbestemd te worden. De dienst ruimtelijke ordening heeft hiertoe versterking nodig. Ook een beter onderhoud van grachten en waterlopen is nodig. Op korte termijn moet men werk blijven maken van heraanleg van rioleringen. Een goed hemelwaterplan is ook essentieel. Tenslotte moet de gemeente ook paraat zijn: op voorhand zandzakjes verdelen en vooral pro-actief informeren over nakende overstromingen. Inwoners moeten tijdig verwittigd worden via sociale media, sms'jes of de gemeentelijke website."

(DBS)

Ondanks de vele ingrepen was het in mei toch weer prijs.
Mark Baert Ondanks de vele ingrepen was het in mei toch weer prijs.
Om de overlast aan te pakken werden onder meer bufferbekkens aangelegd zoals hier in de Buurtweg.
Lukas Om de overlast aan te pakken werden onder meer bufferbekkens aangelegd zoals hier in de Buurtweg.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.