Maatregelen voor veilige bereikbaarheid schoolomgeving

In het centrum zijn de voorbereidingen bezig voor de ingrijpende werken. De toegangen van de vrije basisschool Sint-Jozef, het Centrum voor Volwassenenonderwijs en het kinderdagverblijf SAM zullen de komende maanden in de werfzone liggen. Om de veiligheid te garanderen, worden er maatregelen genomen.

Het is niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren en ook de Kloosterstraat is intussen afgesloten. Binnenkort worden de Kloosterstraat en het Sint-Amandsplein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Onder het plein komt een bufferbekken. De werken duren zeker tot het einde van het jaar. "Het voetpad langs het Sint-Amandsplein zal gedurende de eerste fase nog toegankelijk blijft voor voetgangers", legt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) uit. "Ouders zullen hun kinderen wel niet met de wagen voor de schoolpoort kunnen afzetten. Om dit op te vangen wordt in de Grimbergsesteenweg een tijdelijke kiss-and-ridezone ingericht."

Extra parkeerplaatsen

Wanneer de werken ter hoogte van het kruispunt Sint-Amandsstraat - Kloosterstraat - Sint-Amandsplein starten, zal het voetpad voor de Sint-Jozefschool in de werfzone liggen. "De eerste poort komende van de Kloosterstraat wordt dan onbereikbaar. Schoolkinderen zullen dan hetzij de toegang van het CVO, hetzij de toegang via de kiss-and-ridezone moeten gebruiken."


Binnenkort worden er ook bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd op het Gemeenteplein. "Deze zijn tijdelijk en moeten helpen om het verlies aan parkeerplaatsen door de werken op het Sint-Amandsplein op te vangen." Meer gedetailleerde info op de gemeentelijke website.


(DBS)