Laeremans naar Raad van State tegen afschaffing buurtweg

Gemeenteraadslid Bart Laeremans (Verrnieuwing) gaat voor de derde keer in beroep tegen de afschaffing van de buurtweg op Parking C. Ditmaal stapt hij naar de Raad van State.

Laeremans diende al twee keer een beroep in tegen de beslissing van de provincie om de buurtweg af te schaffen. In december 2017 bekrachtigde minister van Omgeving Joke Schauvliege de vernietiging, waartegen hij nu bij de Raad van State een beroep aantekent.


Volgens Laeremans is de procedure foutief, omdat het gemeentebestuur door de vrederechter gedwongen werd de buurtweg af te schaffen. Normaal gezien moet het gemeentebestuur een beslissing nemen op basis van een openbaar onderzoek, wat dus niet gebeurd is. "Zowel de gemeente als de provincie hebben niet onafhankelijk kunnen oordelen", besluit het oppositielid.Hij wijst er ook op dat de bestendige deputatie in 2006, bij de gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg voor de vernieuwing van de oprit naar de ring, zelf stelde dat het andere deel van de buurtweg nog wel degelijk gebruikt werd.


Het behoud van de buurtweg is niet enkel symbolisch, benadrukt Laeremans. "Als de buurtweg blijft bestaan, is de gemeente Grimbergen eigenaar van dat deel van de grond op Parking C en heeft ze dus inspraak bij de plannen voor Parking C, ook nu het Eurostadion van de baan lijkt", besluit hij. (DBS)