Groen verzet tegen 16 appartementen op site voormalig restaurant De Kromme Eik: “Lichtvervuiling en geluidsoverlast voor fauna en flora in Maalbeekvallei”

Het restaurant De Kromme Eik ging een tijdje geleden failliet en zal plaats ruimen voor een bouwproject.
Baert Marc Het restaurant De Kromme Eik ging een tijdje geleden failliet en zal plaats ruimen voor een bouwproject.
Op de plek van het ter ziele gegane restaurant De Kromme Eik op de Veldkantstraat komen 16 wooneenheden in drie achter elkaar te bouwen woonblokken. Dat is althans de intentie van een immokantoor dat een ambitieus plan heeft ingediend. Buurtbewoners, maar ook de VLM (Vlaamse Land Maatschappij), Natuurpunt en Groen uiten bezwaar omwille van de dichte bebouwing. Het perceel grenst namelijk aan de Maalbeekvallei, dat beschermd natuurgebied is. “Daardoor zou er lichtvervuiling en geluidsoverlast kunnen ontstaan voor fauna en flora”, klinkt het. Het dossier zit na eerdere weigering van de gemeente nu in beroep bij de deputatie.

De Kromme Eik op de Veldkantstraat, een omgebouwde hoeve met boomgaard, was sinds eind de jaren ‘90 een gekend restaurant in het Gimbergse. De laatste uitbaters gingen echter failliet en nu staat het pand al een hele poos leeg.

Een plaatselijk immokantoor diende vorig najaar al een vergunningsaanvraag in voor het optrekken van 16 appartementen op de kavel, opgedeeld in drie achter elkaar te bouwen woonblokken. Heel wat buurtbewoners stelden zich echter meteen vragen bij de grootschaligheid van het project. Aangezien het aangevraagde project grenst aan het erkende natuurreservaat ‘de Grimbergse beekvalleien’ en de Maalbeekvallei, dienden ook de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) en Natuurpunt bezwaren in. Ook Groen uitte bezwaren vanuit bezorgdheid voor de landschappelijke impact op de Maalbeekvallei.

Dit gemeentebestuur maakt kromme sprongen wanneer het enerzijds investeert in het landinrichtingsplan van de oostelijke Maalbeekvallei, om anderzijds de charme van dit gebied teniet te doen met dit te grote appartementsblok

Eddie Boelens

Nadat de aanvraag eind 2018 werd geweigerd van het toenmalige schepencollege ging het immokantoor in februari bij de provincie in beroep met een aangepast dossier. Het nieuwe college gaf voor dit dossier een positief advies op voorwaarde dat zou tegemoet gekomen worden aan een aantal voorwaarden gesteld door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

Maalbeekvallei

Volgens oppositiepartij Groen volgde het college de dienst echter niet in het belangrijkste bezwaar, met name om het achterste van de drie woonblokken uit het project te schrappen omdat deze tot op slechts 8,20 meter van de achterste perceelgrens komt. “De stedenbouwkundige regel stelt nochtans dat er een afstand van minstens 10 meter moet gerespecteerd worden. Het perceel grenst aan de Maalbeekvallei, wat beschermd natuurgebied is. Daarom is het in dit geval extra problematisch omdat het achterste woonblok voor lichtvervuiling en geluidsoverlast zal veroorzaken voor fauna en flora”, aldus fractieleider Eddie Boelens.

Groen dringt er op aan het project tot twee woonblokken en in totaal tien wooneenheden te beperken. “Zoniet gaat men naar een heel dichte bebouwing. Daarbij zou een te groot deel van dit gebied verhard worden. De negatieve impact op de historische Maalbeekvallei is evenmin aanvaardbaar. Dit gemeentebestuur maakt kromme sprongen wanneer ze enerzijds investeert in het landinrichtingsplan van de oostelijke Maalbeekvallei, om anderzijds de charme van dit gebied teniet te doen met dit net te grote appartementsblok.”

Integreert goed in omgeving

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing) valt er echter weinig tegen het dossier in te brengen. “Het gaat nu eenmaal om een bouwzone. Je moet het project als geheel bekijken en het integreert goed in de omgeving. De eerdere weigering ging ook niet om de derde woonblok maar om een aantal andere nogal technische onvolkomenheden. Dit zijn telkens twee lagen appartementen met een beperkte hoogte van zes meter, zonder duplex. Met een een gewone, ‘klassieke’ verkaveling met punt aken was het zicht helemaal belemmerd. Het project is nu al ingeperkt ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp en als er nog aan die paar technische opmerkingen voldaan wordt is het voor ons aanvaardbaar. Het is afwachten wat de deputatie zal beslissen maar het zal zeker niet afhangen van die derde woonblok...”

Groen wacht de uiteindelijke beslissing van de deputatie af om zich over eventueel volgende acties te beraden.  
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.