Gemeentebestuur Grimbergen reageert op applicatie van Jong Vld

Schepen Anne Laure Mouligneaux.
RV Schepen Anne Laure Mouligneaux.
Dinsdag kwam Jong Vld nog met een applicatie voor het vergemakkelijken van de communicatie, nu laat het Grimbergse bestuur weten dat het haar digitale dienstverlening verder zal uitbreiden en een centraal platform voor meldingen, vragen en klachten zal oprichten.

Momenteel kunnen burgers op verschillende manieren zaken melden aan de gemeente. Per brief, aan het onthaal, via mail en het e-loket, telefonisch of via Facebook. Een applicatie bleef vooralsnog uit. “Het gebeurt dan ook dat een inwoner met eenzelfde vraag of klacht terugkomt en meldt dat hij nog geen antwoord heeft ontvangen. Om dit te voorkomen, wil ons bestuur een uniform registratiesysteem aankopen, waarin alle vragen, klachten en meldingen van burgers gebundeld worden. Op die manier kunnen onze medewerkers steeds snel achterhalen wat er met een vraag is gebeurd”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

“In het meerjarenplan 2020-2025 hebben we aangegeven dat we gaan voor een moderne en professionele organisatie. We gaan zorgen voor de verdere digitalisering van de verschillende diensten en willen op die manier de administratieve processen vereenvoudigen en optimaliseren”, aldus schepen Anne Laure Mouligneaux (N-VA).

Niet aan het slapen

En daar zijn ze bij Jong Vld zeker tevreden mee. “We hadden een reactie verwacht en hebben die gekregen. Voor mij is het dus geslaagd”, zegt Steven De Prins, die zich in de applicatie GrimPunt vastbeet. “Ze blijven nog wat vaag, maar geven aan toch te willen moderniseren op vlak van communicatie tussen burger en gemeente. We wilden met onze actie van dinsdag (een meldingsapplicatie, red.) niemand tegen de borst stoten, maar wel aanhalen wat wij belangrijk vinden. Ten slotte stond dit zowel bij Open Vld als bij N-VA als actiepunt op de lijst bij de verkiezingen. We wilden even meegeven dat we zeker niet aan het slapen zijn, en dat gaan we in de toekomst ook niet doen”, klinkt het vastberaden.

Bestuur Jong Vld toont applicatie
RV Bestuur Jong Vld toont applicatie