Domein Koninklijke Schenking wacht op nieuwe bestemming

Het domein van de Koninklijke Schenking: een lap grond van ruim twee hectare tussen Nieuwe- en Antwerpselaan waarvan de toekomst onzeker is. Bart Laeremans (Vernieuwing) dringt aan op een actieve rol van de gemeente. "We moeten vermijden dat hier een rusthuis komt dat enkel gegoede Brusselse senioren aantrekt."

Het domein van de Koninklijke Schenking werd tot enkele jaren geleden gebruikt als sportterrein voor de ambtenaren van het ministerie van Financiën. Op de site, die grotendeels in bouwzone ligt, vind je nu nog een voetbalveld, enkele tennisvelden en een grote kantine. Maar alles ligt er erg verwaarloosd bij.


"Naar verluidt zou de Koninklijke Schenking deze percelen graag uitbesteden in een erfpachtformule", zegt Bart Laeremans. "Maar blijkbaar komt er geen schot in dit dossier, kennelijk omdat de voorgestelde woonprojecten onvoldoende opbrengsten zouden genereren. Nochtans zijn die projecten echt wel noodzakelijk voor Strombeek-Bever. Er is nood aan een woonzorgcentrum en aan bijkomende serviceflats. De nood aan een project voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen hoeft geen betoog. Het is belangrijk dat de betrokken overheden zich bewust zijn van de kansen die hier liggen."

Nog dit jaar plan uitwerken

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) stelt intussen dat er nog dit jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site uitgewerkt zal worden, zodat de gemeente een aantal stedenbouwkundige voorschriften kan opleggen. Momenteel is het toegestane aantal bouwlagen er beperkt tot twee à drie. "Maar dat is enkel een goed idee indien het agentschap Vlabinvest er zelf een project kan realiseren, anders maak je de situatie nog veel erger", aldus nog Laeremans. Volgens Mertens kan er via het RUP echter wel degelijk uitdrukkelijk bepaald worden wat wel en niet zou kunnen op de gronden. (DBS)