Dertien gemeenten gaan nauwer en met meer budget samenwerken rond cultuur

De twee toekomstige werknemers die voor het IGS zullen werken, krijgen onderdak in het CC van Strombeek.
Baert Marc De twee toekomstige werknemers die voor het IGS zullen werken, krijgen onderdak in het CC van Strombeek.
Dertien gemeenten uit de noordrand gaan voortaan beter samenwerken op gebied van cultuur. Ze richten samen het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband (IGS) cultuur Noordrand op. Die IGS moet er onder meer voor zorgen dat jongeren gemakkelijker hun weg naar cultuur vinden en dat er een breder aanbod gecreëerd kan worden.

De oprichting is het gevolg van de overheveling van de persoonsgebonden materie van de provincie naar de steden en gemeenten. Daardoor viel ook heel wat ondersteuning voor culturele projecten weg. Tegelijkertijd kwam er wel een nieuw decreet rond cultuurwerking, waarop dertien gemeenten uit de noordrand de handen in mekaar sloegen. Voortaan werken Asse, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem nauw samen op gebied van cultuur.

Uitdagingen

“Aan die samenwerking hangen vijf strategische uitdagingen vast”, zegt Philip Roosen, cultuurschepen in Grimbergen en verkozen als voorzitter van de IGS. “Zo willen we de jeugd meer betrekken bij cultuur, moeten de drempels naar culturele activiteiten voor mensen met een andere herkomst verlaagd worden, willen we een breder aanbod creëren, moet erfgoed meer betrokken worden bij de cultuurbeleving en moet er rekening gehouden worden met het diverse karakter van de noordrand. Zonder bovenlokale werking kunnen we die uitdagingen van de toekomst moeilijker aan.”

100.000 euro

Voor het samenwerkingsakkoord kregen de dertien gemeenten een subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse overheid. Ook de gemeenten zelf proppen elk 4.000 euro plus 0,23 euro per inwoner in het project. “In totaal kunnen we met meer dan 200.000 euro aan de slag gaan. Er zullen twee mensen aangeworven worden om alles in goede banen te leiden. Zij zullen tewerkgesteld worden in het CC in Strombeek”, besluit Philip Roosen.