Compensatieplannen voor het rooien van 100 laanbomen. Groen blijft zich verzetten

Ring Brussel 
 links: eerste schepen Philip Roosen, midden: burgemeester Chris Selleslagh, rechts:  tweede schepen Bart Laeremans
Lukas Ring Brussel links: eerste schepen Philip Roosen, midden: burgemeester Chris Selleslagh, rechts: tweede schepen Bart Laeremans
De drie meerderheidspartijen willen 100 laanbomen, waaronder de fel besproken lindes, rooien. Ze stellen vier pistes voor om extra groen aan te planten. Groen en het actiecomité willen de rooi koste wat het kost tegenhouden.

Donderdagavond was er tijdens de gemeenteraad een interpellatie naar aanleiding van het rooien van de lindebomen in de Veldkantstraat. Burgemeester Chris Selleslagh gaf namens de drie meerderheidspartijen toelichting bij de plannen voor de Veldkantstraat. “Wat niet correct is, is dat verspreid werd dat de lindebomen speciale bescherming genieten. De enige negen lindebomen die in de uitgebreide inventaris ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’ werden opgenomen, rooide men begin 2017. Dat was voor de aanpassing van het smalle fietspad dat aan de noordzijde van dit traject ligt. Deze beslissing werd door het schepencollege genomen op 19 oktober 2015, mede met de steun van de schepenen van Groen”, zegt schepen Bart Laeremans (Vernieuwing)

Er gaan honderd bomen gerooid worden die geen bescherming genieten. “Wij worden als gemeente geconfronteerd met de beslissing van de Vlaamse overheid om een snelle fietsverbinding te creëren richting Brussel langsheen het kanaal. Dat is een belangrijke en positieve maatregel in het kader van de omschakeling naar een CO2-vriendelijke mobiliteit. Wij steunen dit beleid en wij willen als gemeentebestuur meer mensen op de fiets krijgen”, klinkt het bij de drie meerderheidspartijen. 

Fietsostrade en nutsvoorzieningen

Gezien de fietsostrade aangelegd wordt, wil de gemeente ervoor zorgen dat deze dan ook bereikbaar is vanuit Grimbergen. Momenteel is de Veldkantstraat een drukke baan die bovendien onveilig is voor fietsers. Om een degelijk en afgeschermd fietspad te kunnen voorzien naar het voorbeeld van de Spaanse Lindebaan én om de nodige nutsvoorzieningen te kunnen voorzien, moeten de bomen gerooid worden. “Nu wordt het huishoudelijk- en ander afvalwater daar rechtstreeks in de beek geloosd. Riolering moet dus dringend voorzien worden.” Ook de Poddegemstraat was eerst een optie. Daar bleek dat er enkel de mogelijkheid was om fietspaden aan te leggen door het onteigenen van voortuinen.

Het actiecomité 'Red de lindes in de Veldkantstraat' voerde eerder al actie.
Mukonga Het actiecomité 'Red de lindes in de Veldkantstraat' voerde eerder al actie.

Groencompensatie

“Het Grimbergse gemeentebestuur wil dus meer bomen dan vandaag in plaats van minder. We willen het groene en landelijke karakter van onze streek versterken, niet verzwakken”, benadrukt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). Momenteel worden er vier opties onderzocht om aan groencompensatie te doen. Zo vragen ze aan de eigenaars van de aanpalende percelen of er op hun perceel bomen kunnen gepland worden, voldoende verwijderd van het fietspad. Bekijken ze een de mogelijkheid voor een groene, zachte verbinding tussen het Lintbos en het domein van de Borcht, willen ze het Lintbos én het geboortebos uitbreiden. Voor dit laatste startte ze reeds gesprekken met de eigenaar van het desbetreffende terrein van één hectare. 

Wij gaan ons in elk geval blijven verzetten. Maandag spreken we opnieuw met het actiecomité

Eddie Boelens

Bomenkap is overbodig

Eddie Boelens (Groen) is verheugd met de vier mogelijke paden die ze bewandelen om meer groen te verkrijgen. “De uitbreiding van het Lintbos was een idee van ons dat dateert uit de vorige legislatuur. We zijn ook blij met de compensatie-ideeën en zullen hen daar zeker in steunen. Aan de andere kant vinden wij en ook het actiecomité met ons, dat de lindes zeker gespaard kunnen blijven. Dat is enkel een kwestie van politieke wil. In de vorige legislatuur werden daar reeds beslissingen rond gemaakt en nu er een nieuwe meerderheid is, ziet men de kans schoon om dit dossier toch opnieuw te behandelen.” Voor Groen zijn er twee andere opties. Ofwel een goed fietspad voorzien aan de rechterkant van de weg (wanneer je richting Grimbergen centrum kijkt) naast de bomen. Daar is voldoende plaats voor een breed fietspad met tweerichtingsverkeer. Hiervoor zou slechts voor een strook van 1 tot 1m5 onteigening nodig zijn bij twee landbouwpercelen en twee voortuinen. Dit in combinatie met een veilige oversteekplaats aan Hoeveland. De andere mogelijkheid is dat fietsers langs de Poddegemstraat rijden en dat daar een betere controle komt op snelheid. “Onteigening is daar overbodig. Daar kunnen fietssuggestiestroken aangebracht worden en het feit dat daar geparkeerde auto’s staan zorgt als vanzelf voor snelheidsbeperking. Ook in de Oyenbrugstraat kunnen ze comfortstroken voor fietsers aanbrengen. Die worden zelfs voor 70% gefinancierd door de overheid.” Maandag spreken we opnieuw af met het actiecomité dat maar liefst 1300 handtekeningen verzamelde tegen de kap. “Wij gaan ons in elk geval blijven verzetten tegen de kap van de bomen”, klinkt het.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.