Asfaltcentrale: “Gemeente baseert zich op foute informatie voor negatief advies”

De asfaltcentrale van Viabuild aan de Westvaartdijk.
Lukas De asfaltcentrale van Viabuild aan de Westvaartdijk.
Viabuild, de exploitant van de asfaltcentrale op de Westvaartdijk, vindt dat de gemeente zich baseert op ‘inaccurate en mogelijk verkeerd geïnterpreteerde informatie’. Grimbergen gaf onlangs een negatief advies voor een mogelijke uitbreiding.

Volgens NV Viabuild is de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning een ‘actualisatie van de asfaltfabriek, de aanpassing van de lozingssituatie en een nieuwe activiteit’. 

Op 28 januari jongstleden gaf het college een ongunstig advies in dit dossier. “De huidige installatie van Viabuild voldoet niet aan de normen om hogere percentages gerecycleerd asfalt te verwerken. De asfaltcentrale is zeer dicht bij een woonwijk gelegen en alleen al daarom is een forse toename van de schadelijke uitstoot ongewenst”, liet Milieuschepen Eric Nagels (Vernieuwing) weten.

Geen objectieve criteria

Viabuild vindt nu dat het advies niet op objectieve criteria is gestaafd. Dat maakt het bedrijf naar eigen zeggen op uit de notulen van de gemeenteraad die de vergadering van burgemeester en schepenen voorafging. “De gemeente baseert zich op inaccurate en mogelijk verkeerd geïnterpreteerde informatie.”

“Zo betreft dit geen nieuwe vergunning zoals wordt gesteld door de gemeente, wel een actualisatie van de bestaande vergunning. Ook heeft de gevraagde verhoging van de capaciteit enkel invloed op de maximale opslagcapaciteit en niet op de verwerkingscapaciteit. Deze verandering heeft dan ook geen invloed op de uitstoot. De in de milieuvergunning voorziene metingen gebeuren volgens afspraak.”

Nieuw overleg

Viabuild betreurt dat in haar ogen foute informatie tot het negatief advies hebben geleid en vroeg de gemeente om bijkomend overleg. Begin deze week zat de milieucoördinator van Viabuild samen met de schepen van Leefmilieu. Tijdens een kort onderhoud werden de verschillende punten, die tot discussie en ongunstig advies hebben geleid, besproken.

Volgens de procedure zal de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de eindbeslissing in dit dossier nemen. De gemeente Grimbergen heeft louter een adviserende rol. Op 19 februari vindt een hoorzitting in dit dossier plaats bij de deputatie.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.