60 bordjes om voet op rem te krijgen

KINDEREN WIJZEN MET ACTIE OP SNELHEIDSBEPERKING IN SCHOOLOMGEVING

De leerlingen van het derde jaar hangen bordjes op langs de straat aan hun school.
Foto Lukas De leerlingen van het derde jaar hangen bordjes op langs de straat aan hun school.
Liefst zestig bordjes in de zone 30 moeten automobilisten voortaan aanmanen om trager te rijden. "Er wordt te snel gereden, maar door de grote werken op de steenwegen kunnen we de zone niet herinrichten", zegt schepen Paul Hermans (CD&V). Binnen de zone 30 van Grimbergen centrum liggen drie scholen. De leerlingen van de betrokken scholen waren dan ook zelf van de partij om de bordjes aan te plakken.

Nog te veel mensen rijden te snel binnen de zone 30 in Grimbergen centrum. Nochtans liggen daar ook drie scholen. Daarom werden gisteren een zestigtal sensibiliserende bordjes op de verlichtingspalen aangebracht. Leerlingen en leerkrachten van het Koninklijk Atheneum en basisschool Prinsenhof, medewerkers van het Verkeersplatform en KWB, politie en beleidsverantwoordelijken staken hierbij de handen uit de mouwen.

Niet uitvoerbaar

"Een herinrichting om de zone 30 via aangepaste weginfrastructuur te laten respecteren is voorzien, maar om verschillende redenen momenteel niet uitvoerbaar", zegt schepen van Mobiliteit Paul Hermans (CD&V).


"De hoofdreden is dat we momenteel geconfronteerd worden met omleidingen omwille van werken op de Brusselsesteenweg. Die heraanleg duurt nog tot eind dit jaar. Nadien is dan de Wolvertemsesteenweg aan de beurt... Die werken combineren met een herinrichting van de zone 30 is niet haalbaar", legt schepen Hermans uit.


"De verkeersafwikkeling moet nog op een vlotte manier kunnen verlopen en de winkels moeten bereikbaar blijven. Die werken zijn nu prioritair, maar dat neemt niet weg dat we op andere manieren willen proberen om de snelheid omlaag te krijgen."

Snelheidscontroles

Er worden regelmatig snelheidscontroles gehouden. "En de politie heeft wel degelijk - in tegenstelling tot sommige andere politiezones - de geschikte apparatuur om die 'lage' snelheden ook te meten. Al is dat relatief want recent was er nog een uitschieter van 75 km/u. Periodiek zijn er dus controles, maar de eigen inwoners beboeten vinden wij niet zo leuk", aldus Hermans.


Vandaar dan ook de actie van gisteren. "Normaal zien mensen de zone 30 enkel aangeduid als ze die binnenrijden. Na twee minuten zijn ze dit echter vaak vergeten. Nu we deze borden op al die verlichtingspalen geplakt hebben, worden ze er constant aan herinnerd. Ik merk zelfs nu al dat er trager wordt gereden. Hopelijk blijft dit ook duren..."


De zone 30 zal op termijn zodanig ingericht worden dat die snelheidslimiet vanzelf wordt afgedwongen.


"Onder meer door bloembakken te plaatsen en voetpaden op hetzelfde niveau als de weg aan te leggen. Je zal gewoon niet meer dan 30 kunnen. Dit zal echter pas ergens voor de volgende legislatuur zijn als de grote werken op de steenwegen voltooid zijn", besluit Hermans.