52.500 euro subsidie voor gratis activiteiten voor alle lagere schoolkinderen

Lagere school Grimbergen
Lukas Lagere school Grimbergen
Het gemeentebestuur van Grimbergen besliste om het subsidiegeld voor project ‘Brede School’ te verdubbelen naar 52.500 euro per jaar. Met dit project wil de gemeente de negen basisscholen stimuleren om samenwerkingsverbanden te sluiten met verenigingen of instellingen. Hierdoor kunnen ze buiten de schooluren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan de kinderen aanbieden. 

“Hiermee willen we vooral ontwikkelingskansen bieden aan alle kinderen”, zegt schepen voor Onderwijs Karlijne Van Bree. Daarnaast moet het ook een extra taalstimulans zijn: “Heel veel kinderen op onze scholen spreken thuis geen Nederlands. Door de kinderen na de schooluren te laten deelnemen aan ontspannende activiteiten, vergroten we hun basiskennis Nederlands en willen we hun taalvaardigheid versterken”, vult schepen van Integratie Bart Laeremans (Vernieuwing) aan.

“Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken zullen de activiteiten gratis aan de leerlingen worden aangeboden”, benadrukt schepen Van Bree. Momenteel lopen er al zulke gesubsidieerde projecten zoals de fanfare van de Borght die initiaties gaf in de lagere school en ook uitstapjes naar de bioboerderij maken hier al deel van uit. “Maar dit gaan we in de toekomst uitbreiden zodat we ook buiten de schooluren leerrijke activiteiten gratis kunnen aanbieden.”