200 bezwaarschriften tegen versoepeling milieuvergunning asfaltcentrale

De asfaltcentrale van Viabuild langs de Westvaartdijk.
Foto Lukas De asfaltcentrale van Viabuild langs de Westvaartdijk.
Omwonenden van de asfaltcentrale in Grimbergen hebben gisteren 200 bezwaarschriften overhandigd aan het schepencollege. Ze protesteren daarmee tegen de vraag van Viabuild, de firma die de asfaltcentrale exploiteert, om de milieuvergunning te versoepelen. Op die manier zou men opnieuw gerecycleerd asfalt kunnen verwerken, waardoor de buurt geurhinder vreest.

Eind september vorig jaar waren er heel wat klachten van inwoners van de wijken Borgt en Verbrande Brug in Grimbergen over een doordringende stank die afkomstig was van de asfaltcentrale van Viabuild langs de Westvaartdijk. De stank werd geproduceerd bij het fel verhitten van asfalt, waarbij vluchtig aromatische koolwaterstof (VOS) als afbraakproduct wordt aangemaakt en uitgestoten. Dat goedje ruikt rubberachtig en is kankerverwekkend. Ondertussen tikte de milieu-inspectie Viabuild al op de vingers en sindsdien is er geen geurhinder meer.


Maar nu wil Viabuild de milieuvergunning versoepelen. "Op die manier wil men opnieuw gerecycleerd asfalt verwerken", zegt buurtbewoner Johan Declerck. "Meer dan voordien zelfs. Ze willen daarbij ook opnieuw kwalijke gassen rechtstreeks in de omgeving lozen, zonder de milieuvergunning te overtreden. Ze vragen zonder schroom om een voorwaarde te schrappen die net moet voorkomen dat er giftige en sterk geurende bitumendampen vrijkomen in de omgeving bij het verwerken van gerecycleerde asfalt. Viabuild wil op kousenvoeten toch een niet geschikte installatie inzetten voor het verwerken van zeer grote hoeveelheden gerecycleerde asfalt. Zeer lucratief voor Viabuild. Zeer ongezond voor de buren."


Ook de gemeente Grimbergen is tegen de versoepeling van de vergunning. "We hebben zelf ook een aanpassing van de milieuvergunning gevraagd, maar in omgekeerde richting", zegt schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen). "We willen niet dat er meer gerecycleerd afval verwerkt wordt. Viabuild heeft altijd gezegd dat het in dialoog wil zoeken naar een oplossing voor de overlast, maar door deze stappen te zetten, zal de situatie alleen maar verergeren." (RDK)