"Fietspadenplan dringend nodig"

SPOEDARTS VAN BERLAER ZIET WEINIG NIEUWE VEILIGE INFRASTRUCTUUR

Kinderarts en gemeenteraadslid Gerlant van Berlaer op het fietspad op de Wolvertemsesteenweg.
Foto Lukas Kinderarts en gemeenteraadslid Gerlant van Berlaer op het fietspad op de Wolvertemsesteenweg.
Spoedarts Gerlant van Berlaer, in oktober lijsttrekker voor sp.a, vraagt een concreet plan voor fiets- en voetpaden in de hele gemeente. "De afgelopen zes jaar werd amper vijf kilometer fietspaden aangelegd. Zelfs de bevoegde schepenen geven toe dat dat weinig is", zegt Van Berlaer.

Gerlant van Berlaer vraagt als bezorgde kinder- en spoedarts (UZ Brussel) al jaren meer aandacht voor de veiligheid van de jongste fietserts, maar ook voor betere voetpaden voor kinderwagens en senioren in de gemeente. "Ik heb de huidige bestuursploeg laten oplijsten wat de afgelopen beleidsperiode precies werd gerealiseerd", legt hij uit. "Die oogst bleek erg mager: 4.578 meter fietspad en 7.970 m² voetpad (of ongeveer vijf kilometer). Dat is welgeteld twaalf minuten fietsen en een uurtje stappen in onze grote gemeente. Ruim onvoldoende op zes jaar tijd. Bovendien is de helft aangelegd door het gewest en niet door de gemeente."


Hij wijst er nog op dat élke partij voet- en fietspaden hoog in het verkiezingsprogramma zette in 2012, maar dat dit achteraf toch geen prioriteit bleek. "Men vindt dat in dorpskernen het verkeer best gemengd verloopt. Auto's, fietsers en voetgangers dus op één baan zonder afgescheiden paden. Dat is een excuus om geen fietspaden te moeten aanleggen. Het houdt ook geen rekening met onze jongste fietsertjes die de regels niet kennen, of met de gehaaste autorijders die hen op donkere dagen en met beregende ruiten slecht kunnen zien."

Studie

Van Berlaer wijst op een studie die aantoont dat ook adolescenten pas echt de fiets willen en mogen nemen als er veilig afgescheiden paden bestaan. "Die liggen er nu niet, en al zeker niet naar en van onze scholen, sportclubs, muziekacademie, jeugdhuizen,... Erger nog, men wil op de Wolvertemsesteenweg dat vreselijke fietspad tussen verkeer en dwarse parkeerplaatsen gewoon zo heraanleggen: erg gevaarlijk en ondoordacht."


Het raadslid wil een nieuwe inventaris - de laatste is 17 jaar oud - en op basis daarvan een globaal en apart fietspadenplan voor de gemeente voor de komende jaren. "Genoeg stilgestaan. Als iedereen dit elke verkiezing belooft, dan moet het nu eindelijk gaan gebeuren."


Schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) wijst erop dat bij alle gesubsidieerde grote projecten systematisch meteen gevraagd wordt aan de ontwerper om ook (nieuwe) fietspaden te voorzien. "Dat zal ook het geval zijn bij de op stapel staande werken in Wolvertemsesteenweg, de Warandestraat en Zijpstraat in Humbeek en een deel van de Veldkantstraat."