"Eindelijk kunnen we gerust slapen"

UITBREIDING OVERSTROMINGSGEBIED MET 10.000 M³ MOET BEWONERS ELLENDE BESPAREN

Buurtbewoner Patrick Poelemans had begin vorig jaar nog problemen door de vele wateroverlast.
Foto Galicia Buurtbewoner Patrick Poelemans had begin vorig jaar nog problemen door de vele wateroverlast.
Het gecontroleerde overstromingsgebied Nekkerbos wordt met maar liefst 10.000 m³ uitgebreid. Dat heeft de provincieraad beslist. De extra buffercapaciteit moet de structurele problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek aanpakken. Bewoner Patrick Poelemans, die zijn straat op 16 jaar al 28 keer zag overstromen, ziet de ingreep graag gebeuren. "Misschien gaan we dan eindelijk terug eens gerust kunnen slapen..."

Het gebied tussen de 's Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft al jaren af te rekenen met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek.


Onder meer de bewoners van de Rietvoornlaan kregen de voorbije jaren meer dan hun deel van de waterellende. "Op 16 jaar tijd is de straat hier gemiddeld twee keer per jaar ondergelopen", legt bewoner Patrick Poelemans uit. "De laatste keer dateert van begin 2016. Sindsdien is het wel overal uitzonderlijk droog geweest."


Maar dat wil niet zeggen dat de bewoners nu op hun twee oren kunnen slapen. "Door de werken op de Brusselsesteenweg heeft men ook nog eens de Maalbeek omgeleid en staan de spaarbekkens momenteel vol. Als het nu hard begint te regenen is het weer van dat..."

Schotten

Patrick heeft intussen al voor 20.000 euro geïnvesteerd in schotten voor zijn oprit die het water uit zijn huis moeten proberen houden.


"Het is veel geld, maar de laatste keer heeft het gewerkt. Je moet uiteraard wel thuis zijn... We hebben op al die jaren toch meerdere keren water in huis gekregen. Alles is kapot en niemand wil ons nog verzekeren. We deden een serieuze investering, maar die had ik er wel voor over."


In 2009 legde de provincie het gecontroleerde overstromingsgebied Nekkerbos aan met een buffercapaciteit van 45.000 m³ aan. "Desondanks blijft het stroomgebied van de Maalbeek voor wateroverlast zorgen. Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstaat de bestaande buffercapaciteit niet en loopt het overstromingsgebied over", geeft Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen, toe.


Om de bijkomende buffercapaciteit te realiseren wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en wordt het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied. "De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het afgraven van het gedeelte van de bestaande langs- en dwarsdijk, gelegen op de linkeroever van de Maalbeek, en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan."

"Fantastisch"

"Als het werkt is dat fantastisch voor ons", vervolgt Poelemans. "Dan gaan we eindelijk goed kunnen slapen in plaats van heel de tijd weerapplicaties te moeten volgen of om de haverklap op te staan om te kijken of er water in de straat staat. Dat daarmee ook niet alles opgelost zal zijn is ook een feit, want ook de rioleringen moeten alles kunnen slikken. Daar moeten ze dus ook nog werk van maken, maar dit zal alleszins al een stap in de goede richting zijn."


De kostprijs wordt geraamd op 135.000 euro. De werken starten zo snel mogelijk na het verkrijgen van de bouwvergunning, vermoedelijk tegen eind 2017.