Vrijwilligers van Kesterberg in de kijker

Foto MCT

Linda De Coster, Jeannine De Vroede en Freddy Vanden Elschen zijn enkele vrijwilligers van Kesterberg die genomineerd werden als warme Gooikenaars. De Seniorie Kesterberg in Leerbeek kan beschikken over een ploeg vrijwilligers met Godelieve, Jos, Jeannine, Linda, Freddy, Urbain, Marie-José en Veronique die heel wat taken op zich nemen. Een tiental mensen, waarvan sommige bijna dagelijks in Kesterberg staan, zijn met tal van zaken bezig zoals de versiering van de lokalen, ze staan achter de toog of ze rijden de bewoners naar hun bestemming met het busje, om er maar enkele op te noemen. Volgens algemeen directeur Bruno Van de Voorde zijn deze mensen van onschatbare waarde voor Kesterberg en zijn bewoners.


(MCT)