Tamara wordt eerste kindercoach in Pajottenland

VROUW BEGELEIDT KINDEREN TOT 14 JAAR EN OUDERS MET ALLERLEI PROBLEMEN

Tamara Noyaert maakt gebruik van middelen zoals het stoplicht en de woedethermometer. Daarmee kunnen kinderen aantonen hoe ze zich voelen.
Foto Colpaert Tamara Noyaert maakt gebruik van middelen zoals het stoplicht en de woedethermometer. Daarmee kunnen kinderen aantonen hoe ze zich voelen.
Tamara Noynaert (39) uit de Brusselstraat in Leerbeek is deze week gestart als de eerste kindercoach in het Pajottenland. Kinderen tot 14 jaar kunnen bij haar terecht, maar ook ouders die even geen raad meer weten. "Ik help hen met allerlei problemen: gedragsproblemen, pesten, faalangst, verdriet: noem maar op."

Tamara Noynaert was in een vorig leven stewardess, maar gaf deze job op toen haar kinderen werden geboren. Ze wilde iets helemaal anders gaan doen. Na het behalen van haar diploma mag ze zich nu 'kindercoach' noemen. "Ik werk met kinderen van 0 tot 14 jaar, maar ook met ouders die even geen raad meer weten. De kindercoaching is van nut wanneer een kind vastloopt in zijn eigen ontwikkeling en dat er daardoor klachten kunnen ontstaan zoals concentratieproblemen, slaapproblemen, faalangst, pesten, verdriet, gedragsproblemen, ADHD, hooggevoeligheid, woede en boosheid, leren opkomen voor zichzelf of verbeteren van sociale vaardigheden", somt Tamara op. Het is een laagdrempelige vorm van een kortdurende begeleiding. "Als het kind vastloopt in zijn ontwikkeling, kan ik het kind vanuit zijn eigen kracht, talenten en vaardigheden helpen. Een kind leeft in het nu en als kindercoach zoek ik een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu. De aanpak is praktisch en toekomstgericht, maar is hier in de streek nog niet echt gekend", zegt Tamara.

Spelletjes

Ondertussen kwamen al wat ouders met kleine kinderen bij haar langs. "Voor de kinderen tot vijf jaar zijn de klachten vooral slaapproblemen. Ik vraag dan aan de ouders hoe het slaapritueel eruitziet, wat voor kamer de kindjes hebben en ik geef de ouders een stappenplan mee, met de bedoeling dat op termijn de kinderen gaan doorslapen. De werkwijze kan wel voor elk kind verschillend zijn", aldus onze coach. Als kindjes bij haar komen, maakt ze dikwijls gebruik van allerlei spelletjes en andere middelen, zoals de woedethermometer of het stoplicht om hen te helpen. Door de kinderen vragen te stellen en hun antwoorden te laten uitbeelden aan de hand van blokken of figuurtjes, kan je heel veel te weten komen over de gezinssituatie en hoe de kinderen zich voelen", zegt ze. "Wat wel opmerkelijk toeneemt de laatste tijd, zijn de hooggevoelige kinderen, die niet tegen drukte en lawaai kunnen. Soms krijg ik een vraag van scholen die leerlingen naar me toesturen. Dan leg ik vooral aan de ouders uit wat hooggevoeligheid is en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Ik werk met het kind rond de prikkels die hij voelt en waar hij geen weg mee kan, zodat hij weet dat er niets scheelt met hem en dat hij zelf de prikkels kan herkennen en vermijden. Nadien kan hij zoals elk ander kind genieten, zonder zich af te vragen waarom geluid bij hem wel pijn doet, of waarom ze niet graag luide muziek horen terwijl hun klasgenootjes er dol op zijn."


Op zaterdag en tijdens vakanties gaat Tamara workshops geven, zoals kindermeditatie, en worden er infonamiddagen georganiseerd voor ouders en speciale cursussen voor kinderen. Meer info over de kindercoach is te vinden op www.kindercoachtamara.be.