Straks een fietssnelwegennetwerk in het Pajottenland?

Enkele Pajotse gemeenten komen samen om er over te praten

Heel wat mensen uit verschillende Pajotse gemeenten kwamen luisteren naar gedeputeerde Tom Dehaene
Marc Colpaert Heel wat mensen uit verschillende Pajotse gemeenten kwamen luisteren naar gedeputeerde Tom Dehaene

Komt er straks een fietssnelwegennetwerk in het Pajottenland? Gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) kwam op vrijdag het concept toelichten in Gooik. Mobiliteitsambtenaren of de bevoegde schepenen uit Halle, Gooik, Pepingen, Galmaarden, Bever, Lennik, Herne en Sint-Pieters-Leeuw kwamen luisteren. Een fietssnelwegennetwerk moet zorgen voor minder fileleed, minder uitstoot van CO2 en minder fijn stof in onze regio.

De provincie Vlaams-Brabant werkt momenteel aan de uitbouw van een fietssnelwegennetwerk. Het Pajottenland blijft daarbij voorlopig nog een blinde vlek op de kaart. Daarom nam schepen Simon De Boeck (CD&V) uit Gooik het initiatief om enkele Pajotse buurgemeenten uit te nodigen om samen rond de tafel te gaan zitten. “Ik moet regelmatig naar Brussel en zo ontdekte ik dat het soms vlugger gaat per fiets dan per wagen”, zei schepen De Boeck. Hij kreeg steun van de provinciaal gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene(CD&V), die graag het initiatief om te werken aan een tracé door de verschillende Pajotse gemeenten kwam verduidelijken. “Het doel is om de landelijke kernen per fietsroute te verbinden met Brussel, Halle en Ninove. Deze routes kunnen gebruikmaken van de bestaande fietsinfrastructuur, maar evenzeer van nog aan te leggen creatieve routes langs trage wegen, los van het autonetwerk”, sprak de gedeputeerde. In de gemeente Gooik denken ze dan vooral om de historische trambeddingen van vroeger terug in gebruik te nemen. De gemeente Sint-Pieters Leeuw en Halle zijn nu al volop bezig om het fietspad langs het kanaal in orde te maken. De afgevaardigden van Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever kwamen dan weer luisteren in welke richting ze kunnen gaan. Burgemeester Kris Poelaert uit Herne gaf ondertussen al mee dat hij zich een elektrische fiets had aangeschaft, nu nog fietspaden! Schepen Yves Demuylder (CD&V) uit Lennik wil dan werk maken van fietspaden voor de schoolkinderen. “Het is in ieder geval een mooie kans, want er zijn heel wat subsidies voor deze fietssnelwegen te krijgen”, verduidelijkte Simon De Boeck. Voor wat betreft de recreatieve fietsroutes daar kan een gemeente tot 40 procent subsidies voor krijgen, bij de functionele fietsroutes loopt dat al op tot 90 procent en tenslotte de aanleg van een fietssnelweg is 100 procent subsidieerbaar. Zelfs de onteigeningskosten worden terugbetaald, het kost de gemeente niets. “Er zijn dus geen excuses meer om geen fietssnelweg aan te leggen, want deze mooie regio is vandaag meer en meer aan het dichtslibben met het drukke verkeer. Als we de Pajotters op de fiets kunnen krijgen, is dit voor iedereen een goede zaak”, aldus Tom Dehaene.

De volgende stap is nu dat alle betrokkenen zich in hun eigen gemeente gaan buigen over de vraag, waar eventueel nieuwe fietspaden kunnen worden aangelegd. Over enkele maanden komt er dan een vervolg op deze vergadering met dan allicht concrete voorstellen per gemeente.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Sébastien Bo

    CD & V is te laat : Ben Weyts van de NVA is daar al jaren mee bezig, hij heeft dat allemaal al gepland en dit word in Juni 2019 Uitgevoerd, er komt zelf verlichting op de fietsautosnelweg en ook een voetpad gedeelte ,wat nu otnbreekt.