Parket onderzoekt 'fraude' in het gemeentehuis

Naar aanleiding van een onderzoek door de onafhankelijke overheidsinstelling Audit Vlaanderen, onderzoekt het parket of er misdrijven zijn gepleegd op het Gooikse gemeentehuis. De audit was voor al gericht op openbare aanbestedingen.

"Wij hebben inderdaad twee audits gekregen vorig jaar, waarbij werd vastgesteld dat er in het gemeentehuis niet altijd voor 100 procent de administratieve procedures werden gevolgd", vertelt burgemeester Michel Doomst(CD&V).


Hij benadrukt wel dat er geen sprake van is dat het personeel aan zelfverrijking heeft gedaan of dat de gemeente minder inkomsten ontving door deze werkwijze.

Normvervaging

"Wij stellen de laatste jaren wel vast dat er een grote normvervaging is geslopen in de manier waarop de gemeente Gooik wordt bestuurd", zegt N-VA-gemeenteraadslid Steve Dehandschutter. "Doordat te lang dezelfde mensen aan het beleid zijn, krijgt de oude politieke cultuur van belangenvermenging en vriendjespolitiek te veel kansen. Gooik verdient beter, wij opteren voor een eerlijk en kwaliteitsvol beleid."

Ook intern onderzoek

Ondertussen heeft de gemeente Gooik zelf ook een intern onderzoek gevoerd van een drietal maanden.


"Er is nu afgesproken met het gemeentepersoneel om in de toekomst voor 100 procent volgens het boekje te zullen werken", besluit burgemeesterDoomst.

Naar gouverneur

"Wij zullen de gouverneur vragen dit fraudedossier te onderzoeken en een neutraal onderzoek op te starten", aldus de N-VA fractie. Het onderzoek van het parket is ondertussen nog niet afgesloten. (MCT)