Niet meer parkeren in schoolomgeving

Gemeenteraadslid Steve Dehandschutter(N-VA) is voorstander om ter hoogte van de schoolomgevingen in Gooik geen wagens meer te laten parkeren.


Tijdens de ochtend en namiddag komen heel wat ouders hun kinderen brengen en halen aan het schoolgebouw en dat liefst voor de schoolpoort. Dit zorgt soms voor een gevaarlijke situatie voor de kinderen.


"Wij zijn voorstander van een totaal parkeerverbod in de schoolomgeving, dit om de veligheid van de kinderen en de zichtbaarheid rond de schoolomgeving te verhogen", zegt Steve. Probleem is natuurlijk dat de meeste mensen zich totaal niet storen aan een eventueel parkeerverbod. "Wij hebben op ons grondgebied van de zone Pajottenland 34 scholen, aan elke school een agent plaatsen is niet mogelijk", aldus Korpschef Marc Hellinckx. Schepen Herman Anthoons(CD&V) hoopt dan weer om door middel van veilige uitgangen en de nodige opzichters het probleem aan te pakken. (MCT)