Natuurpunt vraagt vernietiging van grootschalige ruilverkaveling: “Onverantwoord risico op landbouw en natuur”

Natuurpunt vindt de ruilverkaveling een onverantwoord risico voor het Bruegels landschap van Gooik.
Mozkito Natuurpunt vindt de ruilverkaveling een onverantwoord risico voor het Bruegels landschap van Gooik.
Natuurpunt heeft een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State voor de vernietiging van de geplande ruilverkaveling in Gooik. Eerder lieten enkele landbouwers en de Gooikse oppositiepartijen al weten dat ze tegen de ruilverkaveling zijn.

De gemeente Gooik wil een ruilverkaveling van 2.897 hectare organiseren. Bedoeling is om de open ruimtes zoveel mogelijk te bewaren en verschillende projecten, zoals erosiebestrijding, een duw in de rug te geven. Het dossier ligt gevoelig in Gooik: begin 2019 werden 900 bezwaarschriften ingediend. Alle oppositiepartijen - N-VA, sp.a, Pro Forza Azura en Groen - willen de ruilverkaveling stoppen. Maar midden juli zette toenmalige Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) het licht op groen voor het project. Als de ruilverkaveling er komt, zal het de grootste van Vlaanderen zijn.

Verzoek van 81 pagina’s

Natuurpunt sluit zich nu aan bij het protest. De natuurvereniging dient een vernietigingsverzoek in van 81 pagina’s. “We werken daarin een aantal argumenten uit”, laat Natuurpunt weten. “Bijvoorbeeld het gebrekkig onderzoek naar alternatieven en de onderschatting van de negatieve impact op basiskwaliteit natuur en landschap en Europees beschermde natuur. De ruilverkaveling zou ongetwijfeld een vermindering van ecosysteemdiensten en de belevingswaarde van het waardevolle kleinschalige landschap betekenen.”

Onverantwoord risico

De ruilverkaveling is volgens Natuurpunt absoluut geen geschikt instrument om de discussie over de toekomst van het landschap in Gooik te voeren. “Op weinig plaatsen in Vlaanderen komen landschap, landbouw, natuur, geschiedenis, erfgoed, recreatie en identiteit elkaar zo nabij als in het Pajottenland”, vindt Natuurpunt. “Het is een onverantwoord risico voor natuur en landbouw om op zulke grote schaal met ruilverkaveling in te grijpen in het landschap van Bruegel. De ruilverkaveling wordt niet enkel afgewezen door Natuurpunt, maar ook door het merendeel van de boeren uit Gooik. Daarnaast dienden bijna 1.000 burgers bewaar in tijdens het openbaar onderzoek. Tot slot zijn er negatieve adviezen van milieuraad, cultuurraad en vzw trage wegen. Het koppig doorduwen van de ruilverkaveling - zonder draagvlak - is dus een gemiste kans om voor noodzakelijke samenwerking te kiezen. Wij vragen de vernietiging van dit grootschalige project, zodat nadien in overleg met alle partijen een kleinschaliger project kan worden uitgewerkt, waarbij landbouw en natuur elkaar versterken.” De Raad van State zal het verzoekschrift behandelen en binnenkort een uitspraak doen.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.