Meer dan 160 graven worden verwijderd

De gemeente Gooik gaat een deel van het kerkhof van Oetingen saneren. Daarom zullen in totaal 270 lichamen worden ontgraven wat neerkomt op het verwijderen van meer dan 160 graven. Het gemeentebestuur van Gooik heeft eind vorig jaar de wettelijke procedure opgestart met het oog op de sanering van een gedeelte van het kerkhof van Oetingen."


Een uitbreiding van het kerkhof van Oetingen is niet mogelijk pal in het centrum van de gemeente ", aldus schepen van Openbare Werken Herman Anthoons (CD&V), "en daarom dringt een gedeeltelijke sanering van het bestaande kerkhof zich nu op". Graven waarvan de concessie is verlopen, zullen daarom eind dit jaar worden weggenomen. Grafverplaatsingen blijven steeds mogelijk maar moeten wel tijdig worden aangevraagd bij de gemeentelijke diensten. De geviseerde graven dateren van de jaren 1950 tot en met het jaar 1976. De bekendmakingsprocedure werd opgestart en duurt minstens een jaar.

50.000 euro

"Eenmaal de procedure is doorlopen zal de gemeente overgaan tot de aanbesteding der werken", meldt schepen Anthoons. Nadien volgt de sanering en herinrichting van het kerkhof. De werken zullen ten vroegste in het najaar kunnen uitgevoerd worden. De kosten voor de werken worden geraamd op minstens 50.000 euro. (MCT)