Korpschef: "Acties van de politie kennen meer dan ooit geen gerechtelijk gevolg. En de burger werkt het onterecht uit op ons"

Dit jaar dertien gevallen van verbaal of fysiek geweld in politiezone Pajottenland

Archiefbeeld van Marc Hellinckx, korpschef van de politiezone Pajottenland (gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen).
Mozkito Archiefbeeld van Marc Hellinckx, korpschef van de politiezone Pajottenland (gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen).
Korpschef Marc Hellinckx van de politiezone Pajottenland heeft in zijn speech tijdens de eindejaarsreceptie van zijn korps kritiek geuit op het falen van justitie, dat een gevoel van straffeloosheid creëert bij de bevolking en wordt uitgewerkt op zijn mensen. Hij neemt het op voor zijn korps en vraagt begrip en respect.

De korpschef schoot in zijn speech met scherp naar justitie, “waar uitgevoerde gerechtelijke opdrachten en interventies meer dan ooit geen verlengde kennen in de juridische keten”. Volgens hem weegt dit zwaar door op zijn medewerkers. 

“Bij de publieke opinie ontstaat de indruk dat er straffeloosheid heerst en dat bemoeilijkt onze dagdagelijkse relaties met de burger”, gaat hij verder. “Onze medewerkers worden steeds meer rechtstreeks aangesproken over het falen van deze keten. Het verwijt dat er niets gedaan wordt aan crimineel of asociaal gedrag en overlast wordt al te gemakkelijk in de schoenen van de politie geschoven. De verschuiving van een deel van de verantwoordelijkheid naar de gemeentebesturen, via het instellen van GAS-boetes, biedt helaas geen uitweg.”

“Op dit moment is de job van politieman of -vrouw geen gemakkelijke job”, stelt hij. “In de huidige maatschappij, die alsmaar verder polariseert, lijkt het alsof er twee categorieën van burgers bestaan: goede en slechte. Maar voor een van de twee categorieën, en soms voor beiden, is elke tussenkomst van ons een bron voor ontevredenheid, commentaar, misnoegdheid, ergernissen of klachten.” 

Geweld

En dat escaleert soms. “Dit jaar werden onze medewerkers dertien keer geconfronteerd met verbaal of fysiek geweld”, gaat Hellinckx verder. “Ontevreden over het optreden van de politie wordt ook onmiddellijk zo ruim mogelijk gedeeld en aangedikt via de sociale media. Meestal blijkt na onderzoek dat onze medewerkers wel degelijk correct hebben opgetreden. De imagoschade voor de politiezone blijft wel hangen, en veroorzaakt problemen voor het algemeen vertrouwen tussen de burger en de politie.”

Zwaar

Maar niet alleen het falen van justitie en de onvrede onder de burgers ziet hij als probleem. “Wat betreft de inzet van manschappen voor evenementen was 2018 een zwaar jaar”, stelt hij. “Dat besef ik. Een prachtige zomer met veel lokale festiviteiten, een succesvol wereldkampioenschap voetbal en een toename van het aantal wielerwedstrijden veroorzaakten veel overuren, nachturen en minder vrije weekends. Ik wil mijn medewerkers dan ook bedanken voor hun geleverd werk en de flexibiliteit die ze hebben getoond.”

“Organisatoren en besturen staan zelden stil bij de gevolgen van evenementen voor ons. Het wordt voor politiemensen moeilijker om een gezonde levensbalans te vinden. Naast de lokale inzet wordt onze tussenkomst ook meer en meer gevraagd buiten onze politiezone (bijvoorbeeld bij betogingen, festivals en bewakingsopdrachten, red.) Dit gaat ten koste van de dienstverlening in onze eigen politiezone.”
18 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Peter Buyck

  De politie staat ten dienste van de burger want de overheid is zelf de burger (in een ivoren toren) en de politie is zelf ook burger.

 • Jan Van de Velde

  @Guido Vermeyen; De politie staat niet 'ten dienste' van de burger maar van de overheid die haar gebruikt voor de uitoefening van haar grondwettelijke taak: de handhaving van de openbare orde. De overheid en de politie staan in een gezagsrelatie tot de individuele burger, zelfs als ze hem beschermen. Daarom is weerspannigheid tegen dragers van de openbare macht volgens ons Strafwetboek een misdrijf.

 • Fred Demey

  als dat zo is dan is het aan jullie om aan de bel te trekken maar dat doen jullie ook niet dus dwz dat jullie ermee akkoord gaan.omdat jullie niet reageren is er straffeloosheid en de burger moet dat betalen zoals altijd..

 • Abel Ragman

  Met dank aan lichtgewicht Geens. Behalve de bevolking voorliegen, manipuleren, belasten en uitverkopen aan Europa bakken “onze” politici absoluut niets van. De hoogste belastingen, taksen, accijnsen … van Europa om wat in return te krijgen ? veiligheid ? nada, werkend gerecht ? nada, betaalbare nutsvoorzieningen ? nada … En na de verkiezingen weer dezelfde koppen in dezelfde zetels, om hopeloos van te worden.

 • David Borreman

  Dat kunnen ze ...burgers “pesten”.’’proficiat....maar criminaliteit aan pakken...haha...de politie u vriend...haha...