Kijk-totems in kernen geplaatst

In de centra van de vijf deelgemeenten staan sinds kort nieuwe kijk-totems. Daarop werden de grote lijnen aangebracht van een mogelijke herinrichting van elk centrum. "De bedoeling van deze infozuilen is de toekomstige herschikking te bespreken en uiteraard de dynamisering van de centra bespreekbaar te maken", zegt burgemeester Michel Doomst(CD&V). Vervanging van verouderde gebouwen, anders parkeren, over al die mogelijkheden worden suggesties gedaan. Voor Gooik en Kester is het masterplan al gedeeltelijk uitgewerkt, voor Oetingen is dit nog in ontwikkeling. Voor Leerbeek moet de invulling van het woonuitbreidingsgebied nog verder ingekleurd worden. Inwoners die hun mening willen geven kunnen dit via www.gooik.be. (MCT)