Groen wilt een gemeentebos van 2,3 hectare groot

Op die plaats wordt het wel zeer moeilijk

Op de akker vooraan links wilt Groen een bos planten, van de eigenaar mag er zelfs nog geen fietspad doorlopen
Marc Colpaert Op de akker vooraan links wilt Groen een bos planten, van de eigenaar mag er zelfs nog geen fietspad doorlopen

Groen Gooik stelt voor om een gemeentebos van 2,3 hectare aan te planten tussen de Wolvenstraat en de Processiestraat in Strijland, naast het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen. De gemeente is niet tegen het voorstel, maar op die plaats wordt de aanleg van een bos wel zeer moeilijk.

De gemeente Gooik heeft vandaag heel weinig bos, amper een derde van een gemiddelde Vlaamse gemeente. Daarom lanceerde de partij Groen eerder al een algemeen voorstel voor meer bebossing. Vandaag hebben ze, na wat studiewerk en overleg, een concreet voorstel voor een specifieke locatie in Gooik. “De te bebossen percelen liggen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van sportcentrum Koornmolen. Ze zijn dus sowieso bestemd en vergund als laagdrempelig recreatief gebied. Eventueel kunnen ook bosverbindingen gemaakt worden naar de bosjes ten oosten van de sportsite en ten westen van het nieuwe voetbalterrein. De provincie en de Vlaamse overheid voorzien de nodige subsidies en gratis praktische ondersteuning. Dit vergt dus geen zware inspanning van de gemeente”, vertelde Alwin Loeckx van Groen Pajottenland.

Burgemeester Michel Doomst(CD&V) is niet tegen meer groen in zijn gemeente, zeker niet rond de sportsite Koornmolen. “ De plaats waar Groen dit gemeentebos wilt aanplanten is wel een probleem. Wij proberen al enkele jaren van de eigenaar van dat perceel om een fietspad te laten plaatsen langs de Processiestraat en dat lukt zelfs niet. Straks moet dit voor het vredegerecht beslist worden, dus daar nu een bos laten plaatsen is volgens mij problemen zoeken. Wij hebben de vorige jaren enkele bossen laten aanplanten op ons grondgebied en er zijn plannen om een speelbos te realiseren samen met Natuurpunt op de Kesterheide. Daarnaast zou het goed zijn om bestaande bossen meer open te stellen voor het publiek, zoals het bos ter hoogte van Uidekrij”, besluit de burgemeester.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.