Beweging.net Gooik lanceert voorstellen voor sociaal beleid tijdens en na coronacrisis

De lokale Beweging.net-afdeling overhandigt de voorstellen aan bevoegd schepen van Gooik.
Mozkito De lokale Beweging.net-afdeling overhandigt de voorstellen aan bevoegd schepen van Gooik.
Beweging.net Gooik heeft enkele voorstellen uitgewerkt om het sociaal beleid in Gooik tijdens en na de coronacrisis te versterken. De sociale organisatie vindt het belangrijk dat ook de volgende maanden niemand uit de boot valt. Ze richtten onder andere ook een werkgroep op om na te denken over initiatieven rond verschillende thema’s.

De lokale Beweging.net-afdeling vindt alvast dat de gemeente Gooik de coronacrisis goed heeft aangepakt. Als Beweging.net vinden we het belangrijk om ook in de volgende maanden aandacht te blijven besteden aan sociaal beleid”, verduidelijkt Samuel Billens, voorzitter van Beweging.net Gooik. “Zowel voor kwetsbare groepen en voor mensen die getroffen worden door de coronacrisis. Zo zijn ook heel wat mensen tijdens deze moeilijke periode hun job verloren.”

Sensibilisering

Als eerste voorstel vraagt de afdeling inspanningen op vlak van sensibilisering rond enkele thema’s zoals geestelijke gezondheid of financiële ondersteuning. Ten tweede vragen ze ook te werken aan communicatie op maat aangezien niet alle gezinnen beschikken over de huidige communicatiekanalen. Zo vinden ze dat een extra, gerichte uitgave van de welzijnskrant een eerste goede stap kan zijn. Daarnaast vraagt de organisatie ook om op te lijsten wie steun nodig heeft. “We vragen dat de gemeente een overzicht maakt van alle steunmaatregelen en bekijkt waar hoeveel en welke steun nodig is. We denken hierbij aan mensen die het écht nodig hebben.” 

Ook wil Beweging.net een samenwerking onder de Gooikenaren opzetten waarbij mensen elkaar helpen om beter met hun budget om te springen. “We willen graag een groep vrijwilligers samenbrengen die de inwoners helpen met het vinden van het voordeligste aanbod voor energie, GSM of internet. Zo kunnen we mensen helpen om geld te besparen, zeker wanneer ze maar over een beperkt budget beschikken”, sluit Billens af. Jan Depester, schepen van Welzijn is alvast positief over de voorstellen. “Deze werden overhandigd aan de bevoegde diensten en zij zullen bekijken hoe de voorstellen praktisch realiseerbaar zijn.”