Goede klimaatrapporten voor Wase gemeenten

Waasland Klimaatland is goed op weg om haar doelstellingen te halen. De aangesloten gemeenten willen de CO2-uitstoot in het Waasland met 20% laten dalen tegen 2020. Intussen is er al een daling opgetekend van gemiddeld -7,3%. Moerbeke is de beste leerling van de klas met maar liefst -12,8% daling.

"We hebben enorm veel initiatieven genomen om dit resultaat te bereiken", reageert burgemeester Robby De Caluwé tevreden. "Zo nemen we stappen om onze openbare verlichting om te schakelen naar ledverlichting, wat een pak energiezuiniger en goedkoper is. Daarnaast vormen we onze sporthal om tot een energiezuinig complex." Ook Sint-Gillis-Waas tekende een zeer opvallende daling op van -10,4%. Burgemeester Chris Lippens verwacht dat deze cijfers in de toekomst nog drastisch verder zal dalen. "We zijn immers volop bezig met de bouw van een energiezuinig gemeentehuis", legt hij uit.

Voor het hele Waasland is de daling gemiddeld -7,3% tegenover 2011. Dit is goed voor bijna 78.000 ton minder CO2-uitstoot. Zowel Lieven Dehandschutter, Voorzitter van Interwaas, als gedeputeerde Peter Hertog reageren tevreden: "In 2014 zien we een daling van CO2-uitstoot in alle sectoren: huishoudens (-14%), handel en diensten (-12%), landbouw (-25%) en industrie (-12%). Enkel de uitstoot van mobiliteit steeg met 14%. Dit is ook veel moeilijker aan te pakken op gemeentelijk vlak. We zitten met enkele grote verbindingsassen zoals de E17 en E34. We moeten niettemin ook hier inspanningen leveren en dat doen we vooral door fietspaden en fietssnelwegen aan te leggen waardoor mensen sneller de wagen thuis laten en voor de fiets kiezen."

De daling van -7,3% is volgens Interwaas toe te schrijven aan drie zaken. Ten eerste werpt het klimaatbeleid zijn vruchten af: de wetgeving rond isolatie van woningen en het sensibiliseren hebben effect. Hoewel de bevolking stijgt, verbruiken we gemiddeld minder energie. Ten tweede is er de stijging van hernieuwbare energie: tussen 2011 en 2014 verdubbelde het aantal zonnepanelen en verdrievoudigde de energie afkomstig van windmolens in het Waasland. Tot slot is er het weer: 2014 was een zachtere winter waardoor burgers en bedrijven hun gebouwen minder moesten verwarmen.

Als er echter rekening gehouden wordt met het weer én de bevolkingsaangroei, dan is het gasverbruik praktisch constant gebleven tegenover 2011. De daling van CO2 is dus in grote mate toe te schrijven aan minder vervuilende energiebronnen in combinatie met isolatie en minder energieverbruik. (PKM)

De daling van de CO2-uitstoot is deels te danken aan de investeringen in hernieuwbare energie.
Kristof Pieters De daling van de CO2-uitstoot is deels te danken aan de investeringen in hernieuwbare energie.