Zorgcampus krijgt medisch herstelverblijf

PLANNEN VOOR NIEUW 'ZORGPARK GLABBEEK' VOORGESTELD

Zo moet 'Zorgpark Glabbeek' er gaan uitzien.
Foto Repro Bollen Zo moet 'Zorgpark Glabbeek' er gaan uitzien.
De plannen voor de nieuwe medische zorgcampus op het domein De Vaint zijn voorgesteld. Op het 'Zorgpark Glabbeek' komen een tijdelijk medisch herstelverblijf met 60 bedden, 60 appartementen voor begeleid wonen, een sociaal restaurant en een bewegingscentrum.

Maar dat is nog niet alles. "Het Zorgpark zal ook plaats maken voor een gehoorcentrum, een wond-en littekencentrum, geïntegreerde kraamzorg, een verpleegpost van het Wit-Gele kruis, een medisch zorgcentrum met artsen-specialisten voor ogen, neus, keel en oren, diabetes en geestelijke gezondheidszorg en mogelijk een oogkliniek", kondigt Rudy Mattheus, voorzitter van vzw Herstelverblijf Hageland, trots aan.

Gefaseerd bouwen

"De eerste plannen zijn intussen klaar en we gaan deze nieuwe campus gefaseerd bouwen. We hopen voor het einde van het jaar al een bouwvergunning te bekomen om volgend jaar het zorgpark te kunnen bouwen. Alles zou normaal in 2020 klaar moeten zijn. De trage weg waarvoor een afschaffingsprocedure loopt via de gemeente, is geen hindernis voor onze bouwplannen omdat we deze in twee fases gaan realiseren. Tegen eind juni zullen we alle samenwerkingsverbanden en diensten die in het Zorgpark Glabbeek komen, samen met al onze partners, voorstellen."


Afgelopen dinsdag verkocht het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek alvast 1,5 hectare grond op het gemeentelijk domein de Vaint voor 1,3 miljoen euro aan de vzw Herstelverblijf Hageland, een samenwerking met verschillende zorggerelateerde partijen zoals Salvator welzijnscentrum vzw uit Hasselt, die de uitbating voor haar rekening zal nemen.

Laatste schakel

"Nadat we eerder al de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en serviceflats mogelijk maakten, realiseren we met dit nieuw zorgpark nu ook de laatste ontbrekende schakel in ons gemeentelijk zorgaanbod", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Op amper vijf jaar tijd is er voor onze senioren een compleet professioneel zorgaanbod aanwezig, dat door de stijgende vergrijzing meer dan ooit nodig is."


Vanuit het OCMW zal er nauw samengewerkt worden met de diensten op het nieuw zorgpark. "Op vlak van warme maaltijden aan huis en het nieuw sociaal restaurant starten we nu al een hechte samenwerking op", aldus OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a). "Door de komst van het nieuw zorgpark is er eindelijk een nuttige invulling voor het oud militair domein dat er al 20 jaar troosteloos bijlag. De nieuwe activiteiten van het zorgpark, de nieuwe evenementenhal, de gemeentelijke diensten en de speeltuin met nieuw skatepark maken van deze locatie opnieuw een bruisende site in het centrum van ons dorp."