Werken aan Tiensesteenweg maandag van start

Het Vlaams gewest voert van 8 tot en met 12 mei dringende onderhoudswerken uit op de N29, van het kruispunt met de Berkendreef in Bunsbeek tot de Craenenbroekstraat in Glabbeek. Het asfalt wordt vernieuwd. Dat gebeurt op vraag van het gemeentebestuur van Glabbeek.


Je kan tijdens de wegenwerken best de Tiensesteenweg vermijden en plaatselijk verkeer moet de wegomleidingen volgen. Ook De Lijn stelt een alternatieve route in tijdens de werken. (VDT)