Werken aan Kaartse Beek

Een aannemer is in opdracht van de provincie gestart met inrichtingswerken aan de Kaartse Beek, een nieuw breder het fietspad en de brug tussen de Kwartellaan en de Zwemdoklei. In de groenzone tussen de beek en het voetbalterrein van Mariaburg komen bredere oevers met meer opslagruimte voor overtollig water om zo wateroverlast in de buurt te vermijden. Alle oeververstevigingen in slechte staat worden verwijderd en vervangen. De brug over de waterloop is een belangrijke fietsverbinding, maar is te smal, te laag en in slechte staat. De brug wordt dan ook vervangen door een nieuwe, bredere en hogere brug. Gelijktijdig krijgt het fietspad aan de Kwartellaan een volledige facelift (VTT)