Varkenskoppen voor 't Alternatief

De opbrengst is voor de vzw 't Alternatief.
Foto Bollen De opbrengst is voor de vzw 't Alternatief.
Traditiegetrouw organiseren het Davidsfonds Glabbeek en de parochie Sint-Antonius Wever zondag samen de Sint-Antoniusviering en hieraan verbonden de varkenskopverkoop op het pleintje voor de kerk van Wever. De collecte in de kerk op die zondag en de opbrengst van de varkenskoppenverkoop wordt geschonken aan een goed doel. In 2015 is vzw 't Alternatief uit Kapellen aan de beurt.

In september 2013 startte het team van vzw 't Alternatief met de dagopvang van jongeren met autisme en een zware mentale beperking. De bezielers van het project, Ingrid en Stefan, hebben zelf twee kinderen met deze handicaps en weten beter dan wie dan ook hoe moeilijk opvang voor zulke kinderen te vinden is. Sinds meer dan een jaar stellen de bezielers hun (t)huis op de Tiensesteenweg 211 open voor een zestal jongeren. Het is de bedoeling om deze jongeren blijvend opvang en een thuis te kunnen bieden, 24 uur op 24 uur én dit hun leven


lang.


Er wordt gewerkt om een zo divers mogelijk aanbod aan deze jongeren aan te bieden, zodat hun ontplooiing maximaal kan gebeuren. Al deze dingen kosten uiteraard heel veel geld. De materialen, de boeken, de vorming van onze mensen, de begeleiding hiervoor, de nodige specifieke benodigdheden die duurzaam kunnen meegaan.


(VDT)