Trage weg nr. 79, die ‘welles-nietes’ door eigendom van lokale voetwegenactivist in Zuurbemde loopt, wordt afgeschaft

Lowie Steenwegen procedeerde zelf tegen de gemeente om trage wegen terug open te stellen, maar sloot er zelf één af.
KRISTIEN BOLLEN Lowie Steenwegen procedeerde zelf tegen de gemeente om trage wegen terug open te stellen, maar sloot er zelf één af.
Één van de trage wegen die tijdens de volgende gemeenteraad wordt afgeschaft is de trage weg nr. 79 in Zuurbemde. In de zomer werd na klachten van bewoners, volgens het gemeentebestuur, duidelijk dat het pad nr. 79 in Zuurbemde afgesloten werd. “Deze trage weg verdween doordat de eigenaar,  zelf  een ‘voetwegenactivist’, van de aanpalende woning in de Bergstraat deze weg blijkbaar enkele jaren geleden afsloot” zegt de burgemeester”. 

“Opmerkelijk is dat de man die deze trage weg liet verdwijnen uitgerekend Lowie Steenwegen, toenmalig gemeenteraadslid van Samen Groen, was. Steenwegen voerde jaren vanuit de gemeenteraad met hulp van Marc Van Damme een verbeten strijd om ‘pestwegen’ - voetwegen die door woningen en bedrijven liepen - in Glabbeek te laten heropenen” zegt burgemeester Peter Reekmans. Lees meer daarover hier. De man pleegde ook nog eens een bouwmisdrijf.

Verloren rechtszaak

“Het feit dat hij blijkbaar zelf bij de verbouwing van zijn woning met het tracé van pad nr. 79 geen rekening hield, werd door vele inwoners van de gemeente ronduit grof, cynisch en hypocriet gevonden. Temeer omdat Lowie Steenwegen samen met voetwegenactivist Marc Van Damme wel andere inwoners voor vergelijkbare verdwenen trage wegen voor de rechtbank trok. Al hun klachten en rechtszaken tegen de gemeente Glabbeek verloren ze bovendien en beiden werden onlangs nog veroordeeld tot het betalen van een gepeperde rekening van bijna 5.000 euro gerechtskosten en schadevergoeding aan de gemeente Glabbeek” zegt Peter Reekmans. 

Iedereen gelijk

“Maar in Glabbeek zijn we consequent en is iedereen gelijk, daarom schaffen we één na één alle trage wegen af die al tientallen jaren niet meer gebruikt werden en die door mensen hun eigendommen lopen. Ook de trage weg door de eigendom van onze lokale groene voetwegenactivist Lowie Steenwegen wordt op de volgende gemeenteraad dus afgeschaft”, reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Verkeerd en misleidend

Volgens Lowie Steenwegen wordt de informatie volledig verkeerd voorgesteld. “Voor alle duidelijkheid: de trage weg nr. 79 ligt niet op mijn perceel, maar op een aanpalend perceel. Eenieder die de plannen raadpleegt, kan dat eenvoudig vaststellen. Dit heb ik al vele malen aangeduid, maar toch blijft men verkeerdelijk beweren dat de weg over mijn perceel loopt. Ikzelf heb die weg dus niet afgesloten en dus ook geen bouwmisdrijf gepleegd. Ik heb ook geen baat om die weg af te schaffen, integendeel, ik pleit al lang voor het verplaatsen van de trage weg en ben zelfs bereid om het tracé te verplaatsen naar mijn perceel. Op dit voorstel is nog nooit gereageerd. Ook de gemeente Glabbeek heeft een dading met Marc Van Damme afgesloten, met als doel dat hij procedures zal voeren en op voorwaarde dat de gemeente Glabbeek uitvoering geeft aan een tragewegenbeleid. Dit omvat ook het herstellen en openstellen van trage wegen. Het is aan de gemeente om daar werk van te maken. De rechtszaak waarnaar verwezen wordt, is nog lopende. Zolang de procedure loopt, is niemand veroordeeld en moeten er geen kosten betaald worden. We leven tenslotte in een rechtstaat. Het is om aan de rechter om te veroordelen en aan niemand anders” reageert Lowie Steenwegen.

1,6 miljoen

Recent raakte nog het nieuws bekend dat de stad Aarschot akkoord gaat om met de voetwegenactivist Marc Van Damme  1,6 miljoen betaalt en een dading aangaat om te stoppen met procederen over de trage wegen. Lees meer hierover hier op onze website.

Voor burgemeester Peter Reekmans is iedereen in de gemeente gelijk
Bollen Voor burgemeester Peter Reekmans is iedereen in de gemeente gelijk