Technopolis on tour

Op donderdag 27 september organiseert Glabbeek in GC De Roos voorstellingen van Technopolis on tour voor alle kleuters en leerlingen van de drie scholen in Glabbeek.


"Met dit initiatief wil de gemeentelijke jeugddienst de jeugd enthousiast krijgen over wetenschap", zegt schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks. Glabbeek is dit jaar een van de 40 locaties waar deze wetenschapsvoorstellingen voor scholen van Technopolis on tour doorgaat. Op het programma staan drie shows met als thema's lucht, gassen en druk. Deze werden ontwikkeld op maat van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs, die aansluiten bij de eindtermen." (VDT)