Sint-Quirinuskerk is opgefrist

DRINGENDE RESTAURATIE VAN BESCHERMDE TOREN EN KOOR VOLGT

Ward Hendrickx van de kerkfabriek hoopt dat nu ook de restauratie van de toren snel volgt.
Foto Bollen Ward Hendrickx van de kerkfabriek hoopt dat nu ook de restauratie van de toren snel volgt.
De Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek is opgefrist. Het interieur werd herschilderd en de waardevolle schilderijen en beelden werden gerenoveerd. "Nu hopen we dat ook de dringende restauratie van de beschermde toren en het koor, die al tien jaar gevraagd wordt, er snel komt", zegt Ward Hendrickx van de kerkfabriek.

Na het portret van Gooris Winaedts, dat na de conservering een vernieuwde en beveiligde opstelling kreeg, kwamen de 19de-eeuwse kruisweg van Heilige Redig en het schilderij met de Heilige Familie aan de beurt voor conservering. "Ook de vijf meest waardevolle houten beelden werden behandeld: de laatgotische Sint-Eligius en de beelden van Sint-Barbara, Sint-Ambrosius, Sint-Sebastiaan en uiteraard ook Sint-Quirinus van Neuss, de patroonheilige van onze kerk", zegt Ward Hendrickx van de kerkfabriek.


Ook het interieur van de kerk was dringend aan een opfrisbeurt toe. "De muren waren erg vuil en door waterinsijpeling via het dak, dat lange tijd lek was, had ook de bepleistering zwaar geleden", zegt Hendrickx.

Muurschilderingen

"In het koor werden restanten van oude decoratieve muurschilderingen ontdekt, die op bevel van Onroerend Erfgoed zorgvuldig met Japans papier werden overdekt en daarna bepleisterd en geverfd. De gipsen beelden van Sint-Isidorus en Sint-Jan Berchmans, die in een ver verleden helaas wit werden overschilderd, waren ook erg vervuild."


De kerkfabriek hoopt dat ook de restauratie van de beschermde delen van de buitenzijde, meer bepaald de 12de-eeuwse toren, die tot het oudste erfgoed van Glabbeek behoort en het 15de-eeuwse koor, dankzij de toelage van de Vlaamse overheid en de gemeente Glabbeek in de nabije toekomst kan worden doorgeduwd.


"Momenteel zitten we aan tafel met de architect voor dit dossier", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Werken klaar in 2018

"Omdat het om een beschermd gedeelte gaat,heeft dit dossier meer om het lijf. We krijgen wel 80 procent subsidies van de hogere overheid. Het subsidiedossier werd ingediend en een ontwerper is aangesteld. De eerste raming van de ontwerper is klaar en we hebben financiële middelen voorzien. De volgende stap is het uitvoeringsdossier afwerken en laten goedkeuren door Onroerend Erfgoed. De werken zullen vermoedelijk in 2018 klaar zijn."