Positief advies voor varkensstal

De gemeenteraad van Glabbeek neemt morgen een beslissing over de aanvraag van het varkensbedrijf Vanschoubroeck uit Zuurbemde tot uitbreiding. Alle bezwaren en adviezen werden recent door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening behandeld, waarna een positief advies werd uitbracht.

Het landbouwbedrijf diende al een eerste aanvraag voor uitbreiding in eind 2012. "Het gemeentebestuur volgde toen de terechte bezwaren van de buren en ging niet akkoord met de bouw van een stal in de achtertuin van de buren", zegt schepen van Landbouw Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Bij de opmaak van de huidige plannen hield het varkensbedrijf rekening met de bezwaren en opmerkingen", vult schepen van Ruimtelijke Ordening, Natasja Ons (sp.a) aan. "De nieuwe plannen voorzien in de bouw van een stal die niet meer in de achtertuin van de buren komt. Voor de realisatie van de huidige plannen moeten er enkele bomen gekapt worden waarvoor het Agentschap Natuur en Bos positief advies gaf. Het schepencollege volgt het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en zal de gemeenteraad vragen het planologisch attest goed te keuren. Als gemeente houden we maximaal rekening met alle partijen, maar de huidige bezwaren van enkele buren zijn niet langer correct." (VDT)