Oppositie kritisch over afschaffing voorrang van rechts

Glabbeek is gestart met het plaatsen van verkeersborden op alle kruispunten van de gemeente voor de algemene afschaffing van de voorrang van rechts. Oppositiepartij SAMEN blijft zich verzetten tegen een wijziging die betrekking heeft op alle kruispunten van de gemeente.

"Het individueel aanpassen van de voorrangsregeling kan, maar moet steeds goed onderzocht worden. Tegelijkertijd moeten ingrepen uitgevoerd worden om de verkeerssnelheid te beperken", aldus Lowie Steenwegen (SAMEN). "Na een eerste controle blijkt immers dat de gemeente de verkeersborden plaatst zonder grondige kennis van het verkeersreglement. Wanneer er geen verkeersborden staan, geldt de voorrang van rechts. Bij een wijziging van de voorrangsregel moet dit op alle armen van het kruispunt aangeduid worden. De gemeente vergeet dit systematisch. Op T-kruispunten wordt de afslag naar links niet aangeduid met het verkeersbord B15. SAMEN wil dat de gemeente dit onmiddellijk op alle aangepaste kruispunten plaatst. Verder is het wenselijk dat ook de wegmarkering verwijderd wordt, wanneer die een andere voorrangsregel aanduidt." (VDT)