Nieuwe cultuurcheque voor senioren

Op initiatief van schepen van Cultuur Natasja Ons (sp.a) en schepen van Senioren Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) lanceerde het gemeentebestuur de seniorencultuurcheque. "Alle huwelijksjubilarissen krijgen deze nieuwe seniorencultuurcheque met een waarde van ruim 70 euro cadeau, meteen goed een jaar lang gratis toegang op onder meer de gemeentelijke seniorennamiddagen, de cultuurproducties en de schlagernamiddagen in GC De Roos. Op deze manier willen we de drempel om alle senioren deel te laten nemen aan culturele activiteiten in onze gemeente, nog meer verlagen en willen we vooral mensen nog meer met elkaar in contact te brengen."


(VDT)